Není nám to jedno

Webové rozhraní a mobilní aplikace pro hlášení závad a nedostatků na území města Opavy.

OTEVŘÍT FORMULÁŘ PRO ZADÁNÍ

 

Prostřednictvím webové stránky www.opava-city.cz/neninamtojedno se zájemce dostane na jednoduchý formulář, prostřednictvím kterého vybere typ závady, adresu, které se závada týká, může připojit fotografii a svou emailovou adresu, na kterou dostane odpověď o stavu řešení dané závady. Stejnou možnost pak bude mít i při podání přes mobilní aplikaci, která využívá i možností telefonu, jako je geolokace či pořízení fotografie daného místa. Aplikace bude dostupná zatím jen pro zařízení s operačním systémem android. Majitelé jiných typů mobilů mohou závadu nahlásit prostřednictvím webové stránky.

Více o službě Není nám to jedno

  • Služba je určena k hlášení nepořádku, černé skládky či poškozeného městského majetku. Mělo by se jednat o věci, které buď lze z konkrétního místa odstranit či jiným způsobem sjednat nápravu.
  • Služba není určena pro hlášení přechodných jevů (jako například hluční spoluobčané pod okny) ani k řešení dlouhodobě trvajících problémů (jako například požadavky na revitalizaci částí města). Tyto záležitosti je nutné řešit přímo se zodpovědnými odbory magistrátu města či s městskou policií.
  • Zpráva musí zejména obsahovat konkrétní určení místa, na němž se problém nachází. Nestačí napsat pouze „na Olomoucké ulici“, je potřeba specifikovat místo například číslem popisným.
  • Tato služba v žádném případě nenahrazuje oficiální podání stížnosti. To je i nadále potřeba učinit písemně nebo elektronicky na posta@opava-city.cz.
  • Termín uveřejnění řešení podaného podnětu nelze obecně stanovit. Vždy záleží na tom, o jaký problém se jedná. Město se bude snažit odstraňovat běžné závady a nepořádek co nejrychleji.
  • Po obdržení zprávy je vždy vyhodnocováno, zda jde o opodstatněný případ – tedy zda město vůbec může zjednat nápravu. Překážkou ve zjednání nápravy může být například to, že se daný problém vyskytuje na pozemku či na majetku, který není ve vlastnictví města.

 

QR kód pro instalaci aplikace Není nám to jedno (Hlášení závad) do mobilního telefonu (platforma Android)

Google Play - Hlášení závad