Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet statutárního města Opavy dává možnost nahlédnout do rozpočtového hospodaření města daného roku, aktuálně každý měsíc 20. dnem následujícího měsíce (po účetním uzavření zpracování daného měsíce) a k 31. 12. roku předešlého.

1. sloupec VÝDAJE je členění výdajů dle odvětví (paragrafů) rozpočtové skladby a představuje druh činnosti, do kterého byly investovány finance.

2. sloupec PŘÍJMY je členění příjmů druhové (položkové) rozpočtové skladby a představuje právní důvod přijaté platby.

3. sloupec představuje další pohledy na hospodaření (například podle akcí v jednotlivých oblastech)

V případě jakýchkoli dotazů k dané problematice můžete využít e-mail rozklikavacirozpocet@opava-city.cz.

Rozklikávací rozpočet