Rodiny s dětmi

Pro rodiny s dětmi zajišťuje oddělení sociálně-právní ochrany dětí sociálně-právní ochranu. Tato náleží všem dětem mladším 18 let. Jedná se zejména o děti, jejichž rodiče se o ně nemohou nebo neumějí starat, děti svěřené do výchovy jiné osoby než rodiče, děti s poruchami chování nebo s rizikem vzniku těchto poruch, děti, na nichž byl spáchán trestný čin, děti ohrožené opakovaným nebo dlouhodobým umisťováním rodiči do zařízení poskytujících nepřetržitou péči, děti ohrožené násilím mezi rodiči nebo jinými osobami zodpovědnými za výchovu, děti, které podaly žádost o udělení mezinárodní ochrany, atd.

Máte problémy týkající se:

  • nezletilých dětí a mladistvých do 18 let věku,
  • vztahu a manželství,
  • obtížné komunikace s bývalým partnerem/partnerkou ve věcech týkajících se dětí a kontaktu s nimi,
  • výchovných problémů s dětmi,
  • trestné činnosti dětí?

Máte podezření, že některé z dětí ve Vašem okolí trpí nezájmem rodičů, jejich špatnou péčí, je týráno či zneužíváno?

Jste vy nebo někdo z vašich známých ohroženi domácím násilím?

Máte zájem stát se pěstounem nebo si osvojit dítě?

Obraťte se na sociální pracovníky nebo kurátory pro děti a mládež oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Ke stažení