Cena Petra Bezruče

Již od roku 1959 uděluje město jako nejvyšší ocenění v oblasti kultury Cenu Petra Bezruče. Ta je udělována za dlouhodobé zásluhy o rozvoj kultury města nebo za mimořádný tvůrčí čin, který přispěl k dalšímu rozvoji kulturního života slezské metropole a regionu.

Cena Petra Bezruče je udělována minimálně jednou za dva roky, v mimořádných případech, například při příležitosti jubilea významné osobnosti v oblasti kultury či výjimečného kulturního počinu může být udělena Cena Petra Bezruče mimo dvouletý cyklus. Je udělována jednotlivým osobám, kolektivům či institucím, nelze ji udělit in memoriam.

Cena je zpravidla udělována v rámci festivalu Bezručova Opava či u příležitosti výročí města. Součástí ocenění je finanční odměna ve výši 50 000 Kč. 

Návrhy na udělení Ceny Petra Bezruče mohou podávat občané statutárního města Opavy, kolektivy či instituce na území statutárního města Opavy, popř. jiné osoby, nejpozději do 15. 4. daného roku, ve kterém má být ocenění uděleno. O udělení ceny rozhoduje Zastupitelstvo na základě písemného návrhu již projednaného Radou a kulturní komisí města.

Udělení Ceny Petra Bezruče se řídí Zásadami ocenění a poct statutárního města Opavy.

 

Ke stažení