Zásady ocenění a poct statutárního města Opavy

Zastupitelstvo statutárního města Opavy (dále jen „Zastupitelstvo") se na svém zasedání dne 24. 3. 2021 usnesením č. 595/15/ZM/21 usneslo vydat na základě ustanovení § 36 a § 84 odst. 2 písm. s) zákona o obcích Zásady ocenění a poct statutárního města Opavy.

Systém ocenění a poct

Statutární město Opava uděluje tato ocenění:

 • Čestné občanství statutárního města Opavy,
 • Medaili statutárního města Opavy,
 • Cenu statutárního města Opavy,
 • Cenu primátora statutárního města Opavy,
 • tematické ocenění:
  • Cena Petra Bezruče,
  • Ocenění ke dni učitelů,
  • Nejúspěšnější žáci opavských ZŠ a ocenění žáků speciálních ZŠ,
  • Opavský anděl.