Senioři

Pečovatelská služba

Prostřednictvím poskytovatelů služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Kluby pro seniory

Statutární město Opava je zřizovatelem dvou klubů důchodců:
KD Masarykova 25
KD Na Pastvisku 14A

Provozní doba: pondělí - pátek 14.00 – 18.00

Kluby důchodců slouží jako společenské středisko a jsou přístupné všem seniorům, kteří jsou občany města Opavy. Hlavní činností klubů je zprostředkovat opavským seniorům kontakt se společenským prostředím a se svými vrstevníky. Kluby dále pořádají přednášky, besedy, hry, oslavy výročí apod.

Domovy pro seniory zřizované statutárním městem Opava

Seniorcentrum Opava, p. o.

Městská příspěvková organizace Seniorcentrum Opava poskytuje komplexní služby opavským seniorům: bydlení (tři penziony o celkové kapacitě 144 bytů); pečovatelskou službu, rozvoz obědů, volnočasové aktivity v rámci seniorklubu a také pobytovou sociální službu domov pro seniory (Domov sv. Kateřiny). 

Webové stránky: www.scopava.cz

Domovy pro seniory, které nezřizuje statutární město Opava

Další podrobné informace vám sdělí pracovníci oddělení sociální práce a komunitního plánování.