Senioři

Pečovatelská služba

Prostřednictvím poskytovatelů služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Kluby pro seniory

Statutární město Opava je zřizovatelem dvou klubů důchodců:
KD Masarykova 25
KD Na Pastvisku 14A

Provozní doba: pondělí - pátek 14.00 – 18.00

Kluby důchodců slouží jako společenské středisko a jsou přístupné všem seniorům, kteří jsou občany města Opavy. Hlavní činností klubů je zprostředkovat opavským seniorům kontakt se společenským prostředím a se svými vrstevníky. Kluby dále pořádají přednášky, besedy, hry, oslavy výročí apod.

Domovy pro seniory zřizovány statutárním městem Opava

Seniorcentrum Opava, p. o.

Seniorcentrum Opava poskytuje komplexní služby opavským seniorům. Stěžejní činností je provoz tří penzionů o celkové kapacitě 144 bytů. Kromě ubytování nabízí tato příspěvkové organizace pečovatelskou službu, rozvoz obědů nebo volnočasové aktivity v rámci seniorklubu.

Webové stránky: www.scopava.cz

Domovy pro seniory, které nezřizuje statutární město Opava

Další podrobné informace vám sdělí pracovníci oddělení sociální práce a komunitního plánování.