Portál občana statutárního města Opava

Vítejte na Portálu občana statutárního města Opavy. Portál slouží pro poskytování elektronických služeb a umožnění elektronické komunikace s občany města. Je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část. Přístup do neveřejné části vyžaduje prokázání Vaší totožnosti ověřením v systému identitaobcana.cz, např. prostřednictvím Bank iD. Veřejná část zahrnuje mimo jiné přehled agend týkajících se občana města, mapové aplikace města Opavy nebo Platební portál, který umožňuje bez jakékoliv registrace uhradit on-line poplatky za komunální odpad, pejska nebo pronájem pozemku zadáním Vašeho rodného čísla nebo variabilního symbolu platby.

 

Pro vstup na Portál občana klikněte zde.

 

Vytvoření webových stránek bylo financováno z Operačního programu Zaměstnanost