Hláska

Hláska, zpravodaj statutárního města Opavy

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Statutární město Opava

Vychází v nákladu 27 000 výtisků 11x ročně, měsíce červenec a srpen jsou koncipovány jako dvojčíslo. O obsahu Hlásky rozhoduje vydavatel. Zpracování textů  a grafiky zajišťuje tiskové oddělení Magistrátu města Opavy. Kontakt hlaska@opava-city.cz.

Pravidla pro zveřejnění článků externích přispěvatelů najdete zde.

Distribuci zajišťuje Magistrát města Opavy. Pokud vám Hláska nebyla doručena, kontaktujte prosím redakci zpravodaje na e-mail: hlaska@opava-city.cz. Nezapomeňte uvést kromě ulice také číslo popisné, aby vaše reklamace mohla být snadněji vyřízena. Děkujeme!

Inzerci do zpravodaje zajišťuje, inzeráty přijímá a zpracovává  Slezské vydavatelství s.r.o.
Web: www.slezske.cz, tel.: 777 786 503.

Hláska 1/2022
29.12.2021

Hláska 1/2022

V první Hlásce roku 2022 najdete hodně zajímavého z vašeho okolí. Po mnoha letech chátrání získala Breda novou šanci. Město Opava se stane jejím majitelem. V prosinci byl schválen rozpočet. Takový, aby nemuselo dojít ke zdražení poplatků a na občany se nepřenášela další finanční zátěž. Letos začne stavba nové hasičárny v Kylešovicích či rekonstrukce zimního stadionu. Otevře se nový parkovací dům. Startuje další ročník Nápadů pro Opavu. Dozvíte se, že se v lednu spustila nová služba Portál občana, která Opavanům usnadní úhradu poplatků. Nechybí ohlédnutí za loňským rokem, historie, kultura a zprávy ze školství a sociálních služeb.
Hláska 12/2021
27.11.2021

Hláska 12/2021

Prosincové číslo Hlásky bylo vytištěno den před tím, než vláda rozhodla o nouzovém stavu a nových epidemiologických opatřeních. Ve zpravodaji je tak bohužel prezentována řada pozvánek na akce, které nakonec z výše uvedených důvodů neproběhnou. Věříme, že i tak v něm najdete zajímavé čtení, například tipy na dárky z Turistického informačního centra nebo rozhovor s odcházejícím náměstkem primátora Igorem Hendrychem.
Hláska 11/2021
30.10.2021

Hláska 11/2021

V listopadové Hlásce se dočtete, že se naplno rozjela rekonstrukce zanedbaného nádraží Opava – západ. Zrekonstruuje se šest bytových domů na ulicích Hrnčířská a Masarykova. Díky tomu bude zase o něco hezčí centrum a dalším desítkám rodin se bude bydlet lépe. Proběhne výstavba cyklostezky do Malých Hoštic, nově se vybaví prádelna v Domově svaté Kateřiny a dále se budou ošetřovat stromy napadené jmelím. Pokud město uspěje v dotaci, postaví se nový inline okruh v parku. Výsledek voleb znamená jednu změnu. Náměstek Igor Hendrych dostal důvěru voličů a stal se poslancem. Nechybí ani kultura, historie a zprávy ze sociálních služeb a sportu. Vše čtěte také on-line!
Hláska 10/2021
29.09.2021

Hláska 10/2021

V říjnové Hlásce se dočtete, že se podařilo pohnout s jedním z hodně velkých problému města, a to se Slezankou. Místo ní budou bytové domy, podzemní parkoviště a víceúčelový sál. V den výročí narozenin Petra Bezruče byl odhalen epitaf na jeho hrobě. Cenu primátora Opavy převzal, za záchranu lidského života na Stříbrném jezeře, Vladimír Dorazil. Přinášíme také další vydání čtvrtletníku Naše Opava. Nechybí kalendář akcí, historie, kultura a zprávy ze školství a sociálních služeb či sportu. A mnohem víc… Čtěte také online!
Hláska 09/2021
28.08.2021

Hláska 09/2021

V poprázdninovém vydání Hlásky se dočtete, že konečně můžeme uspořádat festival Bezručova Opava, letos s atraktivním podtitulem Síla ženy. Program je nabitý a čeká na nás více než měsíc koncertů, divadel, výstav, besed, přednášek či filmů. Na slavnostním zahájení bude předána cena Petra Bezruče Kurtu Gebauerovi. Opavskému rodákovi Borisi Rösnerovi byla odhalena pamětní deska. Nadále pak pokračuje revitalizace Stříbrného jezera. Vznikne nová cyklostezka spojující Opavu a Malé Hoštice. Dojde k opravám dalších škol a v září také bude finišovat projekt instalace nových semaforů. Nechybí seznam kroužků a kurzů, oblíbená historie, kultura a zprávy ze sociálních služeb či sportu.
Hláska 07-08/2021
29.06.2021

Hláska 07-08/2021

V prázdninovém dvojčísle Hlásky se dočtete, že se podařilo dokončit několik významných staveb, na které jsme delší dobu čekali. Řidiči poprvé vyjeli na novou kruhovou křižovatku u Komárova, senioři získali nové moderní pokoje v Domově Bílá Opava. Žáci a pedagogové ze Základní školy Boženy Němcové mají nové učebny a nezbytné zázemí v postavené přístavbě. Městská hromadná doprava spustí nový odbavovací systém. Zpestřit prázdniny a dovolené vám mohou kulturní, společenské či sportovní akce, jejichž bohatý výčet najdete na stranách Tipy na prázdniny. Nechybí ani kultura, historie a zprávy ze sociálních služeb.
Vše čtěte také on-line!
Hláska 06/2021
28.05.2021

Hláska 06/2021

V červnové Hlásce najdete přílohu Naše Opavsko, kde si hned na 16 stranách přečtete, co vše připravujeme pro lepší dopravu, bydlení, trávení volného času, modernější školství, životní prostředí či třeba e-government. V Opavě se staví nové silnice, parkovací dům, bytové domy, byty pro seniory, tolik potřebné kanalizace či nové chodníky, moderní křižovatky. Připravujeme úplně novou čtvrť Stromovka, která nemá v česku obdoby. Chystáme nový aquapark a zimní stadion. Jako každý měsíc je připraven přehledný kalendář akcí, zprávy z kultury a školství, kde najdete seznam nejlepších žáků roku 2020.
Vše čtěte také on-line!
Hláska 05/2021
29.04.2021

Hláska 05/2021

V květnové Hlásce zjistíte, co vše projde ve městě rekonstrukcí. Modernizován bude i odbavovací systém v autobusech Městského dopravního podniku Opava, který bude naplno spuštěn od prvního července. Prostřednictvím nové webové i mobilní služby na hlášení závad ve městě získáte snadný nástroj, jak upozornit na nedostatky v Opavě a městských částech. V samotném centru v okolí Obecního domu probíhá velmi zajímavá výstava, kterou zde prezentuje sochař Michal Trpák. Také letos vám přinášíme pestrou nabídku letních aktivit nejen pro děti. A mnohem víc… Čtěte také online!
Hláska 04/2021
28.03.2021

Hláska 04/2021

V dubnové Hlásce se dočtete, že město zpříjemnilo velikonoční svátky novou výzdobou v centu města, do které se zapojily také mateřské školy. Jaké jsou záměry s Arkádami v Dvořákových sadech. O Nápadech pro Opavu 2021, kterých jste přihlásili ještě více než v loňském roce. V dubnu se také rozjede modernizace dosluhujících opavských semaforů. Největší prostor této Hlásky jsme se rozhodli věnovat přehledu základních škol, abychom budoucím prvňáčkům usnadnili výběr. Nechybí ani zprávy z kultury, sociálních služeb a školství.
Hláska 03/2021
01.03.2021

Hláska 03/2021

Březnová Hláska informuje o novém velikonočním osvětlení, poplatcích za psy, složenkách, které letos přijdou naposledy, daru nemocnici, sdílených kolech, pomoci živnostníkům, novému obchvatu mezi Opavou a Krnovem, svozu bioodpadu i přináší informace z Krizového štábu města Opavy.
V příloze Naše Opava si přečtěte o parkovacích domech, rozhovor s náměstkem primátora Petrem Orieščíkem, nových bytech pro seniory či zajímavosti o městské části Podvihov.
Tematické strany jsme věnovali rozhovoru se Zuzanou Bornovou, ředitelkou knihovny, která nejen připomíná, že březen je měsíc knih.
Nechybí ani informace z historie, kultury, sociálních služeb, školství či sportu.
To vše čtěte také online!
Hláska 02/2021
01.02.2021

Hláska 02/2021

Únorový zpravodaj je plný zajímavých informací. Dočtete se o Nápadech pro Opavu, jak město pomáhá s registrací na očkování, že skauti slaví 100 let, kolikrát denně vyjíždí opavští záchranáři, co se stane se stromy napadenými jmelím či jaká jména volili rodiče pro děti v loňském roce.
Tematická dvoustrana je věnovaná neatraktivním místům v našem městě, která by se měla proměnit. Další prostor dostaly střední školy, na které se zájemci mohou hlásit.
Ani tentokrát nechybí informace z kultury, školství či sociálních služeb, historické články a nová rubrika Opavského Slezska. V rámci sportovní rubriky jsme pro vás připravili rozhovor s úspěšným basketbalistou Jakubem Šiřinou.
Hláska 01/2021
30.12.2020

Hláska 01/2021

První vydání Hlásky roku 2021 vám přiblíží schválený rozpočet na tento rok i chystané investiční akce. Dozvíte se více o Nápadech pro Opavu, o opravě varhan v knihovně, o svozu odpadu, o velkém modelovém kolejišti i jaké jsou změny v dotačních programech. Připojili jsme pro vás také kalendárium loňského roku i připravované kulturní akce pro letošek.

Nechybí ani zprávy ze školství či sportu.

Foto na titulní straně nám poskytla Charita Opava z Tříkrálové sbírky, o které si ve zpravodaji také přečtete.