Pamětní deska

U příležitosti kongresu byla umístěna také trvalá připomínka v místě, kde probíhala jednání. Tímto místem byl Palác Sedlnických z Choltic, který stával na nároží nynější Masarykovy třídy a Hrnčířské ulice.

Autorem ideového návrhu pamětní desky je Ing. arch. Petr Stanjura, grafické ztvárnění realizoval Martin Feikus, výrobu desky zajistil pasíř Pavel Strakoš, odbornou záštitu nad textovou částí převzal Ondřej Haničák.

Organizátor: Statutární město Opava (Jana Foltysová, vedoucí kanceláře primátora)