Válečné hroby a pietní místa

Upraveno: 07.05.2024

Informace o válečných hrobech jsou součástí centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany v souladu ze zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech.

Informace jsou dostupné z internetových stránek „Válečné hroby“.

Do problematiky evidence válečných hrobů lze ze stránky „Válečné hroby“ vstoupit prostřednictvím odkazu „Evidence VH“, umístěném na levém panelu obrazovky. V evidenci lze vyhledávat údaje o válečných hrobech v České republice (Hledání VH v ČR) i o českých válečných hrobech v zahraničí (Hledání VH v zahraničí).

Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech (záložka - Hledání podle osobních údajů) a také podle údajů o válečných hrobech (záložka – Hledání podle údajů o VH).

K zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz „Mapa lokalit VH“. Pro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v ČR prostřednictvím tohoto odkazu je nutné provést přiblížení (větší detail mapy) vybrané oblasti. Válečné hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním náhledu. Kliknutím myší na symbol válečného hrobu zobrazeného v mapě lze zobrazit další související informace.

Součástí informací o válečném hrobu je jeho zobrazení na mapovém podkladu (pokud jsou známy údaje GPS), související fotodokumentace a e-mailový kontakt na osobu, zodpovědnou za správnost a úplnost zobrazených údajů.

Tento portál je výsledkem několikaleté práce pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, pracovníků Ministerstva obrany České republiky a pracovníků odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Další informace:

Další informace k evidenci válečných hrobů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava (ORP Opava) poskytne Ivana Dzimbaníková, Magistrát města Opavy, kancelář tajemníka, pracoviště: Krnovská 71C, kancelář č. 421. Tel.: +420 553 756 251.

Seznam obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava (ORP Opava): Branka u Opavy | Bratříkovice | Brumovice | Budišovice | Dolní Životice | Háj ve Slezsku | Hlavnice | Hlubočec | Hněvošice | Holasovice | Hrabyně | Hradec nad Moravicí | Chlebičov | Chvalíkovice | Jakartovice | Jezdkovice | Kyjovice | Lhotka u Litultovic | Litultovice | Mikolajice | Mladecko | Mokré Lazce | Neplachovice | Nové Sedlice | Oldřišov | Otice | Pustá Polom | Raduň | Skřipov | Slavkov | Služovice | Sosnová | Štáblovice | Stěbořice | Štítina | Těškovice | Uhlířov | Velké Heraltice | Velké Hoštice | Vršovice.