Uzavírka silnice č. III/01129

Silnice III/01129 v Opavě (sjezd ze silnice I/11 směr Opava - Kateřinky)

 

Druh uzavírky

úplná uzavírka pro směr Opava -Kateřinky (průjezd v protisměru bude zachován)

Termín uzavírky

od nabytí právní moci rozhodnutí do 19.4.2024 (3 po sobě jdoucí dny v tomto období)

Důvod

realizace stavby „I/11 Opava, Severní obchvat - západní část"

Objízdná trasa:

  • pro vozidla jedoucí po sil. I/11 směrem do Ostravy a pro vozidla jedoucí od Polska bude vedena po sil. I/11, kde využijí kruhový objezd a budou pokračovat zpět po silnici I/11