Město vyhlásilo dotační programy na příští rok

Upraveno: 31.08.2020
Ilustrační obrázek

Zastupitelé ještě před prázdninami schválili dotační programy na rok 2021. I tentokrát byly vyhlášeny programy Kultura, Sport, Prevence kriminality, Sociální a související služby a Životní prostředí a EVVO. Zatím se počítá se zhruba stejným objemem financí jako v loňském roce. Finální částky na jednotlivé dotační tituly se však ještě mohou v rámci schvalování rozpočtu na příští rok změnit.

V loňském roce jsme změnili dotační systém a zatím se ukazuje, že tato změna byla správným krokem. Rozhodli  jsme se dotační řízení vyhlásit stejně jako před rokem. Jednotlivé dotační programy doznaly dílčích změn na základě podnětů od žadatelů a rovněž s první praktickou zkušeností se zpracováním v rámci úřadu. Jsem přesvědčena, že tento systém je lepší a spravedlivější než v minulosti. V příštím roce plánujeme další zefektivnění a zjednodušení dotačního systému, například elektronickým podáváním žádostí,“ řekla 1. náměstkyně primátora Hana Brňáková. „Ráda bych v souvislosti s realizací nového dotačního systému a zpracování letošní výzvy pro rok 2021 pochválila a poděkovala všem kolegům a kolegyním za obrovský kus mravenčí práce, kterou odvedli. Velké díky za součinnost a spolupráci patří nejen celému projektovému týmu, ale také radním a zastupitelům, kteří ho podpořili“ dodala.

Částky, které byly vyhrazeny na jednotlivé programy, by měly být podobné jako v loňském roce. Tedy na kulturu by mělo jít 2,2 milionu korun, na sport 11,6 milionu, Sociální a související služby 21,5 milionu, životní prostředí a EVVO půl milionu korun a prevence kriminality 600 tisíc korun. „V loňském roce došlo k navýšení těchto částek a ve stejné výši by měly být i letos. Konečné slovo však budou mít v prosinci při schvalování rozpočtu zastupitelé,“ řekla Petra Vlčová z odboru rozvoje města a strategického plánování.

I letos radnice pro žadatele o dotace připraví bezplatné semináře, kde odborníci magistrátu budou k dispozici, jednotlivé programy představí, seznámí žadatele se změnami a odpoví na případné dotazy. „Tento systém zavedený v loňském roce se nám osvědčil, proto jsme se rozhodli letos semináře zopakovat. Je to servis, kterým jdeme naproti žadatelům dlouhodobým, ale i nováčkům. Účast na semináři a poskytnuté informace jim pomůžou lépe zpracovat svou dotační žádost. Doporučujeme proto, aby žadatelé na tyto semináře určitě přišli,“ uvedla Lenka Jiskrová ze stejného odboru. Semináře by se měly konat v první polovině září v odpoledních hodinách tak, aby žadatelé měli dost času na podání žádosti. Přesné termíny budou s předstihem zveřejněny na webu a sociálních sítích města, v médiích či v zářijové Hlásce.

Jednotlivé programy najdete na stránce Dotační programy 2021.

Žádosti se budou přijímat od 1. do 30. září, nově se mohou podat i prostřednictvím datových schránek. U programu Sport 2021 je lhůta pro podávání žádostí prodloužena do 15. října, a to z důvodu povinnosti žadatelů předkládat statistiky aktuální k datu 30. září 2020.

V průběhu října pak dojde k jejich formální kontrole. Zastupitelé by úspěšné žadatele měli schválit 7. prosince, v průběhu ledna pak dojde k schvalování jednotlivých smluv.

Roman Konečný
tiskové oddělení