Jak žádat o záštitu

Upraveno: 21.12.2019

Řeší odbor kancelář primátora.

Na základě Zásad ocenění a poct statutárního města Opavy je možné žádat o udělení tří druhů záštit:

Záštita statutárního města

Záštita Statutárního města Opavy může být poskytnuta akcím, jejichž cíle jsou v souladu se zájmy města či významně přispívají k rozvoji nebo zvýšení prestiže města. Tato záštita může být poskytnuta i na akce dlouhodobějšího charakteru. O poskytnutí, popř. odejmutí záštity rozhoduje rada města.

Záštita primátora statutárního města

Primátor města může poskytnout záštitu primátora Statutárního města Opavy nad významnými společenskými, kulturními, vzdělávacími, sportovními, charitativními a dalšími veřejně prospěšnými akcemi konanými především na území města. Tato záštita je zpravidla poskytnuta na jednorázové či krátkodobé akce. O poskytnutí, popř. odejmutí záštity rozhoduje primátor města.

Záštita náměstka primátora statutárního města

Náměstek primátora města může poskytnout záštitu náměstka primátora Statutárního města Opavy nad významnými společenskými, kulturními, vzdělávacími, sportovními, charitativními a dalšími veřejně prospěšnými akcemi konanými především na území města. Tato záštita je zpravidla poskytnuta na jednorázové či krátkodobé akce. O poskytnutí, popř. odejmutí záštity rozhoduje náměstek primátora města.

Pořadatelům akcí, nad kterými převzalo záštitu město, primátor města nebo náměstci primátora, může být na určenou dobu udělen bezplatný souhlas s užíváním znaku města v souvislosti s konanou akcí. Poskytnutí záštity je čestnou poctou a neplyne z ní nárok na finanční či jiné zajištění akce, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak.

Žadatel žádá o udělení záštity na k tomu určeném formuláři.

Žádosti o udělení záštity doručte poštou, osobně nebo elektronickou poštou na adresu:

Magistrát města Opavy
odbor Kancelář primátora
Mgr. Jana Foltysová - vedoucí odboru
Horní náměstí 69
746 01 Opava

Tel.: +420 553 756 235
Fax: +420 553 756 141

E-mail: jana.foltysova@opava-city.cz