Transparentní účet na pomoc Ukrajincům v Opavě

Upraveno: 01.04.2022
Ilustrační obrázek

Město Opava zřídilo transparentní účet určený na pomoc uprchlíkům, kteří našli azyl v Opavě. Peníze z tohoto účtu budou radnicí použity výhradně na tyto potřeby. Opava na tento účet vložila 5 milionů korun, tedy polovinu ze zastupitelstvem schválené částky. 

„Neustále se nám ozývají firmy, instituce, ale i jednotlivci, kteří chtějí finančně pomoci a zároveň chtějí, aby se jednalo o pomoc Ukrajincům, kteří utekli před válkou do Opavy. Proto jsme zřídili tento účet, na který mohou svou pomoc poslat. Vybrané peníze půjdou na náklady spojené s ubytováním, zajištěním stravy, dopravy, překladatelů a dalších nezbytných služeb. Každému, kdo takto pomůže i sebemenší částkou, moc děkuji,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil. Město na pomoc vyčlenilo 10 milionů korun, všechny peníze pak pomohou uprchlíkům v Opavě.

Na účet s číslem 9557032/0800 mohou dárci poukazovat své finanční dary v libovolné výši a navýšit tak objem finančních prostředků pro zajištění humanitární pomoci. Veškeré finanční prostředky věnované na tento bankovní účet budou použity na pořízení např. movitých věcí, poskytování služeb nebo zajišťování různých činností jako nájmu, výpůjčky a podobně. Z finančních prostředků na transparentním účtu budou také poskytovány peněžité příspěvky fyzickým osobám, a to formou daru či dotace. Vyplacení finančních prostředků z transparentního účtu bude vždy vázáno na zajištění humanitární pomoci občanům Ukrajiny, kteří své domovy opustili v důsledku války.

Pohyb na účtu můžete sledovat na adrese Transparentní účty | Česká spořitelna (csas.cz).

Dárce odesláním své platby na transparentní účet města souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, kterými jsou vždy název účtu, zpráva pro příjemce, výše a datum platby, variabilní, specifický a konstantní symbol dané platby. 

Transparentní účet je speciální typ bankovního účtu umožňující komukoliv jednoduše kontrolovat pohyb i celkový stav finančních prostředků na tomto účtu.

Peněžité dary poskytnuté na humanitární účely jsou odečitatelnou položkou od základu daně v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Fyzická osoba si může dar odečíst od základu daně v případě, kdy jeho minimální výše dosahuje v součtu alespoň 1.000 korun. V případě právnických osob činí minimální úhrnná částka 2.000 korun. V případě zájmu dárce o vydání potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely, kontaktujte, prosím, Odbor finanční a rozpočtový Odbor finanční a rozpočtový | Statutární město Opava (opava-city.cz). 

Roman Konečný
tiskový mluvčí