Anonymní oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo použití nebezpečné látky

Pokud se ocitnete v situaci, kdy jste svědky anonymního oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo použití nebezpečné látky, pak se držte následujích pokynů:

 • Nedotýkejte se podezřelého předmětu.
 • Událost okamžitě oznamte na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR), kteří oznámení prověří.
 • Pokud se oznámení týkalo budovy, ve které se nacházíte, pak:
  • otevřete okna a dveře,
  • zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie,
  • opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor nebo se vzdalte co nejdále od tohoto místa,
  • v žádném případě (ani přes Vaší zvědavost) se nezdržujte v blízkosti možného ohrožení.
 • Při odchodu z budovy si s sebou vezměte osobní doklady a dodržujte pokyny bezpečnostních složek.
 • Nepoužívejte mobilní telefony - existuje možnost iniciace roznětného systému.
 • Poznámka! Anonymní oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo nebezpečné látky je většinou směrováno tam, kde se nachází velké množství lidí, pro co největší vyvolání strachu. Je třeba počítat s tím, že anonymní výhružka může být uskutečněna. Aniž byste uvažovali o tom, zda jde např. o psychopata nebo o legraci, je třeba brát takovou situaci vážně.