Požár

Pokud se ocitnete v situaci, kdy Vám hrozí požár, pak se držte následujích pokynů:

  • V případě kritického nedostatku času zanechte veškeré činnosti, odeberte se na bezpečné místo a zjištěný požár neodkladně ohlaste na tísňovou linku 150.
  • Proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.
  • Je-li to možné, požár uhaste nebo proveďte nutná opatření k zamezení jeho šíření.
  • Ohlaste neprodleně požár na určeném místě ( Hasičský záchranný sbor, ohlašovna pořáru apod.).
  • Zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud!
  • Je-li to možné, vyneste předměty, které působením požáru mohou zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost.
  • Do příjezdu hasičů se podle svých možností a rozsahu požáru pokuste požár omezit nebo likvidovat.
  • Zajistěte navedení záchranných složek na místo události.
  • Na výzvu velitele zásahu poskytněte osobní pomoc jednotce požární ochrany.
  • Pamatujte si! Záleží na každém, jak se zachová a jak bude rozhodný. Svým postojem můžete zabránit vyšším škodám nebo případným ztrátám na životech spoluobčanů.