Radiační havárie

Pokud se ocitnete v situaci, kdy Vám hrozí radiační havárie, pak se držte následujích pokynů:

  • Pokud se nacházíte na otevřeném prostranství, okamžitě vyhledejte nejbližší budovu.
  • V budově uzavřete dveře a okna, vypněte ventilaci a utěsněte všechny otvory.
  • Potraviny uložte do igelitových nebo alespoň papírových obalů a uložte je do ledniček, mrazáků, nebo jiných uzavřených prostor.
  • Sledujte informace v hromadných sdělovacích prostředcích.
  • Zdržujte se ve středové místnosti domu v přízemí, suterénu nebo ve sklepě.
  • Připravte si improvizované prostředky individuální ochrany.
  • Uhaste otevřený oheň v kamnech, vypněte plynové spotřebiče apod.
  • Zabezpečte domácí zvířata.
  • Byt či dům opouštějte až na základě pokynů záchranářů, médijí aj.
  • Jódové přípravky Vám budou v případě potřeby vydány s instrukcí, jak je používat.