Obdržení podezřelé poštovní zásilky (dopis, balíček)

Pokud se ocitnete v situaci, kdy obdržíte podezřelou poštovní zásilku, pak se držte následujích pokynů:

  • S podezřelou zásilkou netřepejte ani nevyprazdňujte její obsah.
  • Uložte obálku nebo balíček do igelitového pytle nebo jiného vhodného kontejneru.
  • Opusťte místnost.
  • Umyjte se vodou a mýdlem.
  • Událost ohlaste na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR).
  • Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR od Vás zásilku převezme a odveze ji k ověření obsahu.
  • Poznámka! Než zavoláte tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být např. neočekávaná zásilka od neznámého odesílatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, při jejímž otevření zjistíte, že obsahuje prášek nebo jakýkoliv jiný podezřelý předmět.