Větrná bouře

Pokud se ocitnete v situaci, kdy Vám hrozí větrná bouře, pak se držte následujích pokynů:

  • Opusťte ulice a ukryjte se do pevných staveb.
  • Uzavřete okna, okenice či jinak zabezpečte otvory na návětrné straně.
  • Připevněte pohyblivé předměty.
  • Dopravní prostředky umístěte do závětrných prostor (tam, kde nehrozí pád unášených věcí, střechy stromů apod.) a postavte je nejmenší plochou proti větru.
  • Je-li to nutné, otevřete okna či dveře na závětrné straně (především z důvodu vyrovnání tlaku vzdušných proudů v budovách).