Únik nebezpečných chemických látek do ovzduší

Pokud se ocitnete v situaci, kdy hrozí únik nebezpečných látek do ovzduší, pak se držte následujích pokynů:

 • Opusťte ohrožený prostor.
 • Pokud se nacházíte na otevřeném prostranství, okamžitě vyhledejte nejbližší dům, neukrývejte se do sklepa (většina plynných škodlivin je těžší než vzduch).
 • Na ústech a nose přidržujte navlhčenou poskládanou tkaninu.
 • V domě či bytě uzavřete dveře a okna, vypněte ventilaci a utěsněte všechny otvory.
 • Sledujte veškeré informace.
 • Připravte si improvizované prostředky individuální ochrany.
 • Zdržujte se v místnosti, která je na odvrácené straně havárie.
 • O situaci informujte sousedy.
 • Uhaste otevřený oheň v kamnech, vypněte plynové spotřebiče apod.
 • Zabezpečte domácí zvířata.
 • Byt či dům opouštějte až na základě pokynů záchranářů, médií aj.