Povodně a záplavy

Pokud se ocitnete v situaci, kdy Vám hrozí povodně nebo záplavy, pak se držte následujích pokynů:

 • V případě kritického nedostatku času zanechte veškeré činnosti a odeberte se na bezpečné místo.
 • Vypněte nebo uzavřete hlavní rozvody elektrického proudu, vody a plynu.
 • Informujte sousedy.
 • Vybavení domácnosti přemístěte do prostor, které nejsou ohroženy (např. do vyšších podlaží), a to především cenné předměty, předměty, které voda znehodnotí, potraviny apod.
 • Zaparkujte automobily na bezpečná místa, kde nehrozí jejich zaplavení.
 • Proveďte evakuaci zvířat.
 • Uzavřete včas okna a dveře, podle možností je utěsněte.
 • Odstraňte snadno odplavitelný materiál.
 • Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken, kanálů a kanalizace (především sklepy, dvory, chodníky).
 • Odstraňte látky, které mohou při styku s vodou vyvolat chemickou reakci.
 • Vezměte si nepromokavou obuv a oděv a připravte se na opuštění bytu.
 • Respektujte a dodržujte pokyny záchranářů.
 • Neprojíždějte zaplaveným územím a nestěžujte tak činnost záchranných jednotek.
 • Po povodni:
  • nechte si zkontrolovat stav obydlí (statika, rozvody),
  • zlikvidujte uhynulé zvířecto a potraviny podle pokynů hygienika,
  • informujte se o místech humanitární pomoci a
  • kontaktujte příslušnou pojišťovnu ohledně náhrady škod.