Noční klid a regulace hluku

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje opatření směřující k ochraně před hlukem v době nočního klidu a v období pracovního volna. Vyhláška nařizuje zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6 do 13 hodin a od 19 do 22 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, okružních pil, motorových pil, křovinořezů a podobně.

Najdete v ní také vymezení výjimečných případů pro kratší dobu nočního klidu v souvislosti s konáním tradičních akcí a slavností.

Bližší informace najdete na stránce - akce konané po 22. hodině.