Charita Opava děkuje občanům Milostovic

Publikováno: 27.01.2015
Upraveno: 18.03.2020

Vážení a milí občané Milostovic!

Počátkem ledna letošního roku proběhla již po patnácté tradiční Tříkrálová sbírka.

Tisíce drobných dárců otevřeli svá srdce a díky jejich štědrosti se letos vykoledovalo neuvěřitelných 1.692.821,- korun. Vaše dary opět pomohou potřebným, nakoupíme za ně léky, tišící bolest nemocným a hospicovým pacientům, pořídíme auto na rozvoz kompenzačních pomůcek pro handicapované a seniory, budeme moci rekonstruovat prostory pro rozšířené služeb pro nemocné a dostane se i na mateřské centrum Neškola.
Velmi štědří jste letos byli jako již tradičně také Vy.

Ve Vaší obci se vybralo 15667,-- korun.

Chtěl bych Vám tak jako každý rok z celého srdce za Vaši štědrost poděkovat
nejen za Charitu Opava, ale především za ty, jimž Vaše dary pomůžou. Jsou to lidé z Vašeho blízkého okolí a věřte mi, že jsou za tuto Vaši pomoc skutečně vděčni.
Pomoci občanů Milostovic si velmi vážíme a děkujeme za ni. Na pomoc, kterou sami poskytujete, se můžete díky Charitě Opava spolehnout i Vy.

Jsme vám nablízku. Můžete s námi počítat.
Jan HANUŠ, ředitel Charity Opava