VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Publikováno: 04.02.2020
Upraveno: 17.03.2020

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" na r. 2020.