Zveřejnění informace o vyřazení a prodeji nepotřebného majetku

Upraveno: 18.11.2022

Městská část Milostovice zveřejňuje:

INFORMACI

  • o vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku inv. č. – 11592 – traktorová sekačka, č. usnesení  ZMČ 3/11/2019 a),
  • o způsobu likvidace prodejem  výše uvedeného dlouhodobého hmotného majetku inv. č. 11592 – traktorová sekačka Club Cadet, r. pořízení 2006, najeto 1975 Mh, přičemž technický stav odpovídá roku pořízení a najetým moto hodinám.

Zveřejnění informace o vyřazení DHM č. 11592 bylo schváleno na 11. zasedání, číslo usnesení ZMČ 3/11/2019 a), Zastupitelstva městské části Milostovice dne 14.11.2019.     

Zveřejnění informace o prodeji DHM č. 11592 bylo schváleno na 13. zasedání, číslo usnesení ZMČ 7/13/2020, Zastupitelstva městské části Milostovice dne 05.03.2020.

Ke stažení