Fimfárum

Upraveno: 27.03.2020

FIMFÁRUM

Konec školního roku se blíží a děti se již jistě těší na prázdniny. Odměnou za krásné vysvědčení jistě bude i vystoupení divadelního souboru Bez názvu.

Dne 22. června v 17.00 hod. proběhne v sále Obecního domu divadelní představení na motivy Jana Wericha, FIMFÁRUM. Divadelní soubor Bez názvu funguje na základě volnočasové aktivity studentů Slezského gymnázia v Opavě. Vedoucím souboru je Mgr. Lenka Weiglhoferová. Počet členů obvykle nepřesahuje 10 studentů, vzhledem ke krátké působnosti jednotlivých žáků na škole (studium je čtyřleté) dochází k poměrně častým proměnám v členské základně souboru. Daná skupina vždy nacvičí v průběhu svého studia jedno až dvě představení, s nimiž vystupuje jak pro opavskou veřejnost, tak také pro žáky opavských škol či se účastní soutěží a přehlídek.

Nač se můžeme v této divadelní hře těšit? Intrikánský lokaj svými řečmi obloudí kovářku a také knížeti namluví, aby kováři zadával nesplnitelné úkoly. Kovář s pomocí nadpřirozených sil úkoly splní, ale přijde úkol nejtěžší: přinést FIMFÁRUM. Situace vypadá beznadějně, ale jako v každé správné pohádce je zlo potrestáno a dobro vítězí. Aby však byla pohádka přizpůsobena modernímu divákovi, obsahuje mnoho současných prvků včetně reklamních vsuvek, na něž je běžný seriálový divák zvyklý.

 

Na vystoupení Vás srdečně zve

Zastupitelstvo MČ Malé Hoštice

Ke stažení