Informace (z MMO) k hnědým popelnicím

Upraveno: 27.03.2020

Vážená paní starostko, 
s ohledem na průzkum zájmu o popelnice na bioodpad zveřejněný v prázdninové Hlásce (str. 9), kde je uvedena možnost odevzdat anketní lístek na úřadu městské části, Vás informujeme, že se v této fázi jedná pouze o nezávazný průzkum, aby v případě vyhlášení dotačního titulu na pořízení hnědých popelnic jsme byli připraveni.
Zároveň bychom Vás chtěli požádat o vyhlášení tohoto průzkumu v rámci městských částí.
Pro doplnění uvádíme, že využívání hnědé popelnice nebude vázáno na změnu poplatku.

S pozdravem
Ing. Albert Červeň

Anketní lístky můžete odevzdávat na podatelnu MMO nebo na úřad městské části Malé Hoštice a my tyto lístky odevzdáme na podatelnu.

Ke stažení