Město vyhlašuje dotační programy

Publikováno: 26.09.2016
Upraveno: 27.03.2020

U programu kultura došlo na základě připomínek členů kulturní komise a dalších subjektů působících v kultuře k několika změnám, například ke snížení minimální výše poskytnuté dotace na 10 tisíc korun nebo ke zrušení omezení počtu žádostí na jednoho žadatele. V rámci dalších projednávání byl vypuštěn dotační titul Ediční činnost, zůstává Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže, Podpora kulturních akcí ve městě a Reprezentace města.

Dotační tituly týkající se životního prostředí a EVVO jsou opět tři – Podpora akcí a aktivit EVVO, Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí a Podpora opatření ve prospěch životního prostředí. Jejich cílem je podpořit nejen environmentální, osvětové či vzdělávací aktivity a akce v Opavě, ale také činnost neziskových organizací, které jsou zaměřeny na ochranu životního prostředí a EVVO.

Loni byl nově spuštěn dotační program prevence kriminality se třemi tituly – Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let, Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií a Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality. Letos došlo ke změně, žadatel již nemusí mít trvalé bydliště či sídlo spolku v Opavě, rozhodující je, že samotný projekt bude v našem městě realizován.

Zájemci mohou své žádosti zasílat od 24. do 31. října t. r. Formuláře s podmínkami dotačních programů jsou zveřejněny na webu města.

Další informace:

http://www.opava-city.cz/cs/granty-2017-dotacni-programy-pro-rok-2017