Nezletilí nebudou platit za odpad

Upraveno: 26.03.2020

Od nového roku dojde ke změně v platbě poplatků za komunální odpad.  Ta vychází vstříc rodinám s dětmi. Zatímco doposud byly od poplatku osvobozeny pouze děti do tří let,  nově se tato úleva bude týkat všech nezletilých.

Mám za to, že mladé rodiny s dětmi jsou stále opomíjeny a že si rozhodně zaslouží podporu města. Tento krok je jednou z  možností. Věřím, že osvobození od poplatků za odpad pro děti až do 18 let jim přinese alespoň nějakou, byť vím, že ne nijak závratnou, roční finanční úsporu,“ vysvětlil primátor  města Radim Křupala, který o tuto změnu dlouhodobě usiloval.

Poplatek za komunální odpad zůstává kromě výše uvedené změny stejný jako v roce předešlém, tedy 495 Kč za osobu. Zahrnuje finanční výdaje na provoz sběrných míst, zajištění svozu vytříděných složek komunálního odpadu a jejich dotřídění na třídicí lince a na svoz a odstranění zbytkového netříděného komunálního odpadu. Reálná položka, kterou by měl každý Opavan za tyto služby zaplatit, vychází na více než 850 korun ročně. Město tedy systém dotuje nemalou částkou ze svého rozpočtu. 

Kromě toho, že budou od poplatků osvobozeny děti do 18 let, chystá Opava i další změnu. Na jaře zavede u domů, jehož obyvatelé si zažádají o popelnici na bioodpad, svoz biologického odpadu.

Lada Dobrovolná
tisková mluvčí