O Malých Hošticích píší noviny

Publikováno: 21.09.2021
Upraveno: 21.09.2021

Zdroj: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/v-malych-hosticich-se-za-posledni-roky-prostavely-desitky-milionu-korun-20210921.html?fbclid=IwAR3Xd6edibcOec10z9B74L7JBFezPe0lRgM8BkTMmbBmRz1FEsb3Z6ijXSo

V Malých Hošticích se za poslední roky prostavěly desítky milionů korun
Veronika Bernardová, Redaktor
Pojďte s námi na procházku po vesnicích, vesničkách i městech Opavska. Seznámíme vás s tím, jak se žije v obcích tohoto historického slezského regionu, představíme vám osobnosti místního společenského života a další zajímavosti. Dnes jsou na řadě Malé Hoštice.


Opavská městská část Malé Hoštice se během uplynulých let dočkala velkých proměn. Do investic totiž odešly desítky milionů korun, z toho téměř padesát milionů, přesněji devětačtyřicet, bylo z dotací a grantů.

Mezi nejvýznamnější investice v Malých Hošticích se řadí vybudování multifunkční učebny u hřiště TJ Slavia a zařízení, které využívají všechny opavské školy. Ve sportovním areálu se postavila víceúčelová hala, workoutové hřiště, pumptracková dráha a dovybavilo se hřiště dětské. Nové průlezky se ale objevily i u hasičské zbrojnice a v lesoparku. Proběhla celková rekonstrukce mateřské školy a její zahrady, na základní škole se vyměnila okna, vzniklo parkování U Tržnice, pořídily se nové digitální rozhlasy a vyrostly i tři zvýšené přechody.


Renovace se dočkala kaplička sv. Jana Nepomuckého, zrekonstruovaly se zastávky MHD, vysadily se desítky stromů. Dále se uskutečnily i opravy komunikací Na Pastrníku, Kmochova, Svobody, Luční a Bezručova a opravy chodníků v ulicích Sportovní, Luční, Cihelní, U Tržnice, Nová, Školní, V Zátiší a Na Pastrníku.

Malé Hoštice se také finančně podílejí na opravách hřbitova ve Velkých Hošticích a tamního farního úřadu, protože do této farnosti patří. Peníze šly i do nedalekých Pustých Jakartic, tato malá obec spadá pod Malé Hoštice. Vystavělo se zde sociální zařízení, opravily chodníky a vystavěla obecní pergola.


Cyklisté se vyhnou frekventované I/56
A myslí se také na cyklisty. V letošním roce se bude rekonstruovat malohoštický úsek cyklostezky do Velkých Hoštic. Významnou investicí pak bude výstavba zbrusu nové stezky pro cyklisty a chodce směrem na Opavu. Tedy její první etapa. „Tato první část stezky povede od kruhového objezdu na silnici I/56 až do Malých Hoštic. Druhá etapa pak od kruhového objezdu dále ke Kauflandu,“ přibližuje malohoštická starostka Miroslava Konečná.

První část by mohla být hotova ve druhé polovině příštího roku, co se té druhé týká, již bylo vydáno územní rozhodnutí a chystá se zpracovávání projektové dokumentace pro stavební povolení. Aktuálně musí cyklisté jet po již zmíněné frekventované silnici I/56, nová stezka ji bude kopírovat, avšak jízda už bude mnohem bezpečnější. První úsek přijde na 3,708 milionu korun, z toho 3,084 pokryje dotace. Zbytek uhradí opavská radnice ze svého rozpočtu.

A co se dál chystá? Investovat budou Malé Hoštice i v roce 2022. A opět se zaměří na cyklisty. Chystá se totiž stavba cyklostezky z Malých Hoštic do Chlebičova. Dále se bude přistavovat hasičská zbrojnice. Opravy vodovodního řadu čekají ulice Sportovní a V Zátiší, kde se zároveň zrekonstruuje i cesta a chodníky. Nové chodníky se budou pokládat i v ulicích Opavská a Školní.Pracovat se bude i na odpočinkové zóně vedle obecního úřadu, která bude vzpomínkou na kovárnu, která tady kdysi stávala. Hlavní roli budou hrát prvky v kombinaci právě s kovem.

Chcete tady stavět? Budete mít příležitost
Takřka každý den zvoní na malohoštickém obecním úřadě telefony, v nichž se lidé dotazují na možnost bydlení v Malých Hošticích. Tato opavská část totiž leží na strategickém místě, kousek od Opavy, jezdí sem městská hromadná doprava, obyvatelé to mají blízko do Kauflandu či Globusu a přitom se vyhnou automobilové dopravě. Hoštice disponují i skvělým zázemím pro sportování, odpočinek, kulturní vyžití. Zkrátka mají svým občanům co nabídnout. V tuto chvíli se připravuje nová stavební zóna pro rodinné domy v lokalitě nad sportovním areálem. Projektová dokumentace je již hotová. Větší část pozemků sice vlastní soukromá osoba, zbytek nyní patří opavské radnici, vše se ale nese ve vzájemné spolupráci.

„My jsme tyto pozemky měli ve statutu, ale vyňali jsme je a přenechali městu, které poté za prodej parcel získá finance. A to proto, že když jsme postavili víceúčelovou halu, od města jsme dostali na stavbu dvacet milionů korun, tak aby se jim alespoň částečně nějaké finance z prodeje parcel vrátily zase zpátky,“ vysvětluje starostka Malých Hoštic Miroslava Konečná. Celkem by mělo nad hřištěm vyrůst pětadvacet stavebních parcel pro rodinné domy.

Ve skanzenu si zavzpomínáte na dávné časy
Chloubou Malých Hoštic je i tamní skanzen. Nachází se v domě, který se řadí k jedněm z nejstarších v Malých Hošticích. I když byl před lety v dezolátním stavu, nechtěla o něj obec přijít, a tak jej město (pozn. red. Malé Hoštice jsou městskou částí Opavy) odkoupilo a přišla na řadu rekonstrukce z rozpočtu městské části. Dům si však zachoval svůj původní vzhled. O vybavení skanzenu se zasloužila také současná starostka Malých Hoštic Miroslava Konečná, která o něm hovoří jako o své srdeční záležitosti a od počátku se jej snažila vybavovat.


K vidění jsou zde a patře stará řemesla, historické vybavení kuchyně a dvou pokojů, návštěvníci se zkrátka dozví, jak se dříve žilo. Nově byla ve skanzenu zřízena i historická školní třída s katedrou, lavicemi učebními pomůckami, také staré hračky, loutkové divadlo, harmonium. V horním patře je stálá expozice, pravěké vykopávky, mimo jiné i dvě kostry, které byly v Hošticích při výkopu kanalizace nalezeny. Lidé je spatří v hrobech vytvořených na míru tak, jak je naši předkové kdysi uložili.

„Skanzen je během letních prázdnin otevřen každou neděli. V provozu bývá i o adventních nedělích a třeba i na Velikonoce,“ zve k prohlídce Miroslava Konečná. U skanzenu se nachází i bylinková zahrádka a památný strom – moruše bílá. Ta se pyšní titulem Strom hrdina ze soutěže Strom roku. „Protože vydržel tolik let, neuhnul narůstající civilizaci ani dopravě,“ vysvětluje s úsměvem starostka.

Z historie Malých Hoštic
Malé Hoštice.Zdroj: archiv obceMalé Hoštice leží zhruba tři kilometry východně od centra Opavy a jsou opavskou městskou částí. Žije zde 1846 obyvatel. K Malým Hošticím patří ještě obec Pusté Jakartice. Malé Hoštice nabízí skvělé sportovní i kulturní vyžití, doprava je zajišťována městskou hromadnou dopravou, příměstskými autobusovými spoji a jezdí sem také vlak. Bohatý je spolkový život, městská část Malé Hoštice sdružuje šestnáct spolků a organizací. „Finančně je podporujeme, v letošním roce jim bylo přiděleno 600 200 korun, ostatním sdružením a charitám zastupitelé schválili přibližně 200 tisíc. Spolky podporujeme, protože to jsou ti, kteří nám pomáhají organizovat naše největší kulturní a společenské akce jako třídenní Malohoštický odpust, velikonoční akce, adventní neděle a podobně,“ říká starostka Malých Hoštic Miroslava Konečná.

Na území Malých Hoštic je doloženo již pravěké osídlení z mladší doby kamenné. Archeologický výzkum zde odhalil keramiku a pozůstatky zemědělských kultur od 6. tisíciletí před naším letopočtem a kultura lidu popelnicových polí (1300 př. n. l.) má v katastru obce doloženo také pohřebiště.

Písemně zachycená historie Malých Hoštic začíná ve 13. století. První latinské zmínky o vsi s názvem „Hossicz“ či „Hosciz“ z let 1222 (první písemná zmínka) či 1250 se týkají zřejmě sousedních Velkých Hoštic, protože až do 60. let 13. století nebylo mezi obojími Hošticemi rozlišováno. Původ pojmenování lze hledat v osobě zakladatele (lokátora) vsi, podobně jako je tomu u většiny vesnic z doby středověku. Název obou vesnic - Hoštice - souvisí s osobou lokátora, který se jmenoval Hošče, ve středověku šlo tedy o ves lidí Hoščových.

První zmínka vyloženě o Malých Hošticích (Minori Hosschiz) pak pochází z listiny Velehradského kláštera ze září 1269. Původní český název byl také Hoštičky, aby tak byly odlišeny od Velkých Hoštic. Obě vesnice patřily tehdy Velehradskému klášteru, který měl na Opavsku více majetku.

V roce 1365 získaly část Malých Hoštic opavské klarisky, jejichž pozemkový majetek byl roku 1819 prodán do světských rukou a zčásti rozparcelován. V 16. století zde již rozlišujeme 3 díly a později obec náležela dokonce do čtyř panství. Kromě knížecího dílu to byly dva díly církevních řádů – opavských klarisek a johanitů, dále pak díl patřící původně Tvorkovským z Kravař a po nich dalším šlechtickým rodům (Kalkreuterové, Gellhorni). V místech dnešní ulice U kaple se nacházela středověká tvrz, kterou Tvorkovští koncem 17. st. nechali přestavět na renezanční zámek, o jehož podobě bohužel nejsou dochovány žádné zprávy.


V letech 1742 až 1920 byly Malé Hoštice spolu s celým Hlučínskem součástí pruského státu, proto i jejich historický vývoj po dobu těchto let je odlišný od Opavska, které zůstalo součástí rakouské monarchie. Po připojení Malých Hoštic k ČSR v roce 1920 měla obec rozlohu 591 hektarů, v roce 1923 proběhla pozemková reforma, po níž si ponechala Komenda johanitského řádu rozlohu 127 hektarů a zbytkový statek Malých Hoštic byl rozparcelován novým vlastníkům. Obec spravovalo volené obecní zastupitelstvo v čele se starostou.

V letech 1938 až 1945 se Hlučínsko stalo opět součástí Německa, po osvobození obce v dubnu 1945 zde už vykonával správu nově vytvořený národní výbor. Od roku 1945 jsou Malé Hoštice i s Pustými Jakarticemi součástí okresu Opava. Od 1. února 1970 jsou součástí přímo města Opavy.

Původně patřily Malé Hoštice i Pusté Jakartice pod opavskou faru, která až do 18. století zahrnovala několik vesnic ve svém bezprostředním okolí. I po roztržení Slezska následkem prusko - rakouských válek patřily Malé Hoštice i Pusté Jakartice stále do opavského farního obvodu. Tento nepřirozený stav, kdy bylo sídlo fary na území cizího státu, byl urovnán v souvislosti s obnovením velkohoštické farnosti (1783 jako administratura, od 1850 farnost). Její nový obvod tvořily Velké a Malé Hoštice, Pusté Jakartice a Chlebičov, jak je tomu dodnes.

Zajímavost
V roce 1647, následkem obcházení třicetileté války, byly Malé Hoštice vypáleny. Stalo se tak rok před koncem války. O obnově Malých Hoštic může svědčit tzv. malá kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému z roku 1656, která je nejstarší dochovanou stavební památkou v obci (ve Slezské ulici). V centru Malých Hoštic se nachází i kaple Panny Marie, která byla vysvěcena v září roku 1888. Ozdobou této kaple je obraz Panny Marie Opavské, jehož autorem je neznámý barokní malíř z 18. století. Byl vytvořen podle vzoru milostného obrazu Panny Marie, který věnoval v polovině 17. století opavským jezuitům hrabě Štěpán z Vrbna. Údajně jej namalovala polská nevidomá dívka a obraz byl replikou známého milostného obrazu Panny Marie Lurdské. Vyobrazení Panny Marie Opavské najdeme rovněž na proslulém požárním obraze Opavy z roku 1689, protože tento motiv byl velmi oblíbeným námětem. Z umělecké výzdoby kaple je třeba ještě připomenout sochu svatého Antonína Paduánského na fasádě budovy.

Tip na výlet
Do Malých Hoštic za sportem, historií i kulturou

Pokud zavítáte do Malých Hoštic, určitě navštivte místní skanzen. Dozvíte se, jak kdysi žili naši předkové a prohlédnete si i zajímavé archeologické nálezy. Malé Hoštice se pyšní i ukázkovým sportovním areálem, do kterého jezdí lidé také z okolí. Jeho součástí je víceúčelová hala, tréninkové, fotbalové, workoutové i dětské hřiště, dále dopravní hřiště, kam chodí trénovat děti ze všech opavských základních škol. Nechybí ani tenisové kurty nebo pumptracková dráha. Za zhlédnutí určitě stojí i kaple Panny Marie, která získala ocenění Fasáda roku z krajského úřadu MSK. Nejstarší památkou je kaplička sv. Jana Nepomuckého, která kdysi dávno sloužila jako ukazatel pro kupce na solné stezce. A do Malých Hoštic určitě zavítejte i na některou z mnoha kulturních akcí, ať už na tradiční odpust nebo o některé z adventních nedělí, kdy je připravován zajímavý program.