Pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům

Publikováno: 11.11.2020
Upraveno: 11.11.2020

Pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům nejen v době koronakrize - Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Naše organizace již přes deset let pomáhá osobám se zdravotním postižením a seniorům na Opavsku. Nezměnilo se to ani během epidemie koronaviru, kdy je řada osob v různé míře odkázána na pomoc druhých, ať už se jedná o pomoc s nákupy, úklid domácnosti, doprovod k lékaři pomoc při osobní hygieně, ale také o vyplnění volného času či mít možnost si s někým popovídat nebo vyřešit osobní záležitosti a problémy. V tom všem vám můžeme pomoci, neboť naše organizace zajišťuje tyto sociální služby:

· Osobní asistence(např. úklid domácnosti, zajištění nákupu, pomoc při osobní hygieně, přesunech, vyplnění volného času, …)

· Individuální bezbariérová doprava(zajištujeme dopravu také speciálně upravených vozidlem pro vozíčkáře)

· Půjčovna kompenzačních pomůcek(např. toaletní křeslo, chodítka, vozíky, …)

· Poradna pro osob se zdravotním postižením (pomoc při vyřízení invalidního důchodu, dávek pro osoby se zdravotním postižením, …)

Je pro nás důležité, aby lidé se zdravotním postižením a senioři nezůstali bez pomoci. Při poskytování služeb se řídíme aktuálními vládními předpisy a klademe důraz na zajištění zdraví a bezpečnosti jak klientů, tak našich pracovníků. Bližší informace o naší organizaci a nabízených službách naleznete na internetových stránkách www.czp-msk.cz. Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle 553734109 či e-mailové adrese czp.opava@czp-msk.cz.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Detašované pracoviště Opava

Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon/fax: +420/553 734 109
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz
E-mail: czp.bruntal@czp-msk.cz

Pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům nejen v době koronakrize - Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Naše organizace již přes deset let pomáhá osobám se zdravotním postižením a seniorům na Opavsku. Nezměnilo se to ani během epidemie koronaviru, kdy je řada osob v různé míře odkázána na pomoc druhých, ať už se jedná o pomoc s nákupy, úklid domácnosti, doprovod k lékaři pomoc při osobní hygieně, ale také o vyplnění volného času či mít možnost si s někým popovídat nebo vyřešit osobní záležitosti a problémy. V tom všem vám můžeme pomoci, neboť naše organizace zajišťuje tyto sociální služby:

· Osobní asistence(např. úklid domácnosti, zajištění nákupu, pomoc při osobní hygieně, přesunech, vyplnění volného času, …)

· Individuální bezbariérová doprava(zajištujeme dopravu také speciálně upravených vozidlem pro vozíčkáře)

· Půjčovna kompenzačních pomůcek(např. toaletní křeslo, chodítka, vozíky, …)

· Poradna pro osob se zdravotním postižením (pomoc při vyřízení invalidního důchodu, dávek pro osoby se zdravotním postižením, …)

Je pro nás důležité, aby lidé se zdravotním postižením a senioři nezůstali bez pomoci. Při poskytování služeb se řídíme aktuálními vládními předpisy a klademe důraz na zajištění zdraví a bezpečnosti jak klientů, tak našich pracovníků. Bližší informace o naší organizaci a nabízených službách naleznete na internetových stránkách www.czp-msk.cz. Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle 553734109 či e-mailové adrese czp.opava@czp-msk.cz.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Detašované pracoviště Opava

Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon/fax: +420/553 734 109
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz
E-mail: czp.bruntal@czp-msk.cz

Pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům nejen v době koronakrize - Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Naše organizace již přes deset let pomáhá osobám se zdravotním postižením a seniorům na Opavsku. Nezměnilo se to ani během epidemie koronaviru, kdy je řada osob v různé míře odkázána na pomoc druhých, ať už se jedná o pomoc s nákupy, úklid domácnosti, doprovod k lékaři pomoc při osobní hygieně, ale také o vyplnění volného času či mít možnost si s někým popovídat nebo vyřešit osobní záležitosti a problémy. V tom všem vám můžeme pomoci, neboť naše organizace zajišťuje tyto sociální služby:

· Osobní asistence(např. úklid domácnosti, zajištění nákupu, pomoc při osobní hygieně, přesunech, vyplnění volného času, …)

· Individuální bezbariérová doprava(zajištujeme dopravu také speciálně upravených vozidlem pro vozíčkáře)

· Půjčovna kompenzačních pomůcek(např. toaletní křeslo, chodítka, vozíky, …)

· Poradna pro osob se zdravotním postižením (pomoc při vyřízení invalidního důchodu, dávek pro osoby se zdravotním postižením, …)

Je pro nás důležité, aby lidé se zdravotním postižením a senioři nezůstali bez pomoci. Při poskytování služeb se řídíme aktuálními vládními předpisy a klademe důraz na zajištění zdraví a bezpečnosti jak klientů, tak našich pracovníků. Bližší informace o naší organizaci a nabízených službách naleznete na internetových stránkách www.czp-msk.cz. Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle 553734109 či e-mailové adrese czp.opava@czp-msk.cz.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Detašované pracoviště Opava

Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon/fax: +420/553 734 109
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz
E-mail: czp.bruntal@czp-msk.cz