Příměstský tábor

Upraveno: 27.03.2020

Jedinečná příležitost pro Vaše děti o prázdninách - Příměstský (či přívesnický :-)) tábor v Malých Hošticích. V letošním roce jsme se rozhodli vyslyšet stesky zaměstnaných maminek a tatínků, kteří nemají dostatek babiček a dědečků, a nechtějí, ať děti jen sedí u počítačů, tabletů, televize. V souladu s volebními programy obou sdružení jsme v termínu od 8. 8. do 12. 8. 2016 připravili ve spolupráci s FSC Opava, z. s. příměstský tábor pro děti od 7 do 15 let (dle samostatnosti dětí mohou však být učiněny výjimky). Tábor bude probíhat od pondělí do pátku, každý den od 8.30 hodin do 15.30 hodin. Zaměření bude sportovní, v duchu probíhajících olympijských her v Rio de Janeiru, a bude obsahovat různorodé sporty: fotbal, floorbal, inline bruslení (možnost zapůjčení vybavení), tenis, seznámení s novými sporty (kickball, pickleball), stolní tenis, soutěže, vycházky, výlety atd. a vše ovšem přizpůsobeno podle počasí. Program tábora bude v letošním roce jedinečný, poněvadž ve spolupráci s Olympijským parkem v Ostravě je připravena návštěva tohoto parku s různorodými aktivitami, setkáními se sportovci apod. Obědy budou zajištěny školní jídelnou v Opavě a budou podávány v sále Úřadu, jedenkrát budou zajištěny v Ostravě. Na pátečním programu tábora budou spolupracovat všechny zastupitelky – Marie Vegelová, Lenka Prokschová, Jarmila Malá, které si vezmou dovolenou a svůj čas budou věnovat zajištění programu tohoto dne ve spolupráci s instruktory nad rámec tábora, zejména soutěží (nejen sportovních) a sladkých odměn. Odpoledne pak jsou zváni i rodiče k ukončení tábora a opékání u táboráku.

 

Jelikož se jedná o první takovýto tábor a je v zájmu všech, aby naše děti byly zdravé, vytvořily si kladný vztah ke sportu, fyzické aktivitě a kolektivu, přispěje na tento tábor každému malohoštickému dítěti Úřad městské části částkou 500 Kč a uhradí přepravu, vstupné a ceny při soutěžích. Cena za jedno dítě tak bude pro občany Malých Hoštic činit pouhých 800 Kč za celý týden, a to včetně zajištěných obědů. Pro případné další zájemce je cena 1300 Kč. Rodiče se postarají pouze o vybavení dětí oblečením, batůžkem, případně sportovním vybavením, pitím a svačinkou. Milí rodiče, máte-li o příměstský tábor zájem nebo chcete-li bližší informace, napište mi na email: lenkaprokschova@seznam.cz, podám bližší informace a zašlu přihlášku.

Mgr. Ing. Lenka Prokschová