Telekomunikační infrastruktura

Upraveno: 27.03.2020

dokumenty společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., která se v průvodním dopise – příloha č.1 obrací na SMO s žádostí o zveřejnění oznámení – příloha č. 2, upozorňující na možnost si ZDARMA vyžádat „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“. Důvody ke zveřejnění jsou rovněž uvedeny v příloze č. 1.