Ukončení bioodpadu 2020

Publikováno: 15.10.2020
Upraveno: 15.10.2020

UKONČENÍ SVOZU

Na základě rozhodnutí vedení Statutárního města Opavy bude ukončen svoz biologicky rozložitelného odpadu Opavě a v městských částech v rámci sudého týdne 23. - 27. 11. 2020 (48. týden) a v rámci lichého týdne 30. 11. - 4. 12. 2020 (49. týden). Přimrzlý obsah v nádobách nelze vysypat.

V průběhu zimních měsíců mají občané města Opavy i nadále možnost odložit BRKO odpad na třech městských sběrných dvorech.