Upozornění občanům

Upraveno: 26.02.2024

Vážení spoluobčané, naléhavě upozorňujeme, že v posledních týdnech dochází v naší obci v nočních, ranních i denních hodinách k dalším krádežím kol z garáží a dalších hodnotných věcí, které nejsou dostatečně zabezpečeny. Drzost zlodějů nezná mezí, proto prosíme všechny o obezřetnost, ostražitost a případné zjištění odcizených věcí prosíme nahlásit na POLICII ČR!!!

Miroslava Konečná