Zimní údržba chodníků a komunikací

Upraveno: 27.03.2020

Technické služby Opava s.r.o., v souladu s Operačním plánem zimní údržby místních komunikacích na území Statutárního města Opavy, který byl schválen Radou města na svém zasedání dne 7.10.2015, budou také v letošní zimě zajišťovat zmírňování následků způsobených povětrnostními vlivy na místních komunikacích ve Statutárním městě Opava a městských částech, a to dle pořadí důležitosti. Jedná se o pluhování cca 131 km vozovek místních komunikací, z toho 41,3 km vozovek bude udržováno chemicky posypem zvlhčenou solí, přičemž se jedná hlavně o trasy MHD.

V příloženém souboru je možné se dočíst, které části budou udržovány. Co se týče Malých Hoštic, tak to jsou:
 8.3.13 V městské části Malé Hoštice: smluvně dodavatelská firma Ul. Slezská (vč. úseku za tratí), Bezručova, Cihelní, Dolní, Družstevní vč. točny MHD, U Kaple, Dvořákova, Horní, Janáčkova, Kmochova, Luční, Na Pastrníku, Nová, Smetanova, Sportovní, Školní, Svobody, U Statku, U Tržnice, V Zátiší.

Prosíme občany, aby si udržovali své chodníky v místech, kde nebudou TS udržovány.

Ke stažení