Změna v pořádání kulturních či sportovních akcí - noční klid

Publikováno: 26.09.2016
Upraveno: 27.03.2020

Pokud chtěli pořadatelé kulturních či sportovních akcí rušit noční klid po 22. hodině, mohli požádat Radu města Opavy o výjimku z obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Této možnosti využívalo zejména v průběhu léta mnoho pořadatelů, a tak mohly do nočních hodin probíhat různé koncerty, festivaly, slavnosti či jiné společenské akce. Od 1. října to však již podle zákona o přestupcích není možné. Jediným způsobem, jak beztrestně pořádat akci i po 22. hodině, tak bude přímo její zařazení do nově připravované obecně závazné vyhlášky města.

Chtěli bychom tímto oslovit pořadatele akcí, které jsou určeny pro veřejnost a které mají ve městě i jistou tradici, aby nám je nahlásili,“ sděluje vedoucí kanceláře primátora Jana Foltysová a doplnila: „Nechceme na žádnou významnou akci zapomenout. Prosím posílejte žádosti o zařazení akce do obecně závazné vyhlášky nejpozději do 1. listopadu na e-mail jana.foltysova@opava-city.cz.“

Žádost by měla obsahovat jméno pořadatele, název akce, místo konání a pravděpodobný termín, dobu rušení nočního klidu, předpokládaný počet účastníků a specifikaci hluku (čím bude noční klid rušen) a také, zda je plánováno akci pořádat i v dalších letech. Seznam akcí bude dále projednáván kulturní komisí, radou města a následně bude o jejím schválení rozhodovat zastupitelstvo.