Zpravodaj města dva měsíce nevyjde

Publikováno: 27.03.2020
Upraveno: 27.03.2020
Ilustrační obrázek

Ty, kteří v měsících dubnu a květnu očekávají ve svých schránkách zpravodaj města Opavy – Hlásku, musíme bohužel zklamat. Redakční rada schválila, že následující dvě vydání nebudou vytištěna. Není možné totiž zajistit, aby informace ve zpravodaji byly aktuální.

Mimořádná opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 mají různé důsledky. Mimo jiné to, že se nekonají žádné kulturní ani sportovní akce, jsou zavřené školy. Rovněž provoz magistrátu musel být omezen, neproběhlo zastupitelstvo města. „Všechny důležité informace o dění v Opavě zveřejňujeme ve zpravodaji města. Ačkoliv jde o měsíčník, tak se snažíme zachytit události co nejaktuálnější. Současná situace však i vydávání naší Hlásky mění,“ uvedla šéfredaktorka zpravodaje Anna Sotolářová. Uzávěrka každého čísla je vždy ke 12. dni předchozího měsíce. „I když jsme zvažovali posunutí data uzávěrky, tak bychom nemohli zaručit, že to, co ve zpravodaji zveřejníme, bude mít následující měsíc platnost,“ doplnila šéfredaktorka.

V tuto chvíli se redakční rada shodla na zrušení vydání pro měsíc duben a květen. „Pokud by se v následujících týdnech něco změnilo, pokusíme se připravit alespoň nějakou verzi elektronického vydání, kterou zveřejníme na webových stránkách města,“ poznamenala Anna Sotolářová a doporučila sledovat web a facebook Opavy, kde jsou aktuální informace publikovány pravidelně.