Český Červený kříž Malé Hoštice

Jedním z mnoha malohoštických spolků je organizace ČČK Malé Hoštice. V posledních letech se počet našich členů pohybuje kolem čísla osmdesát. Jejich průměrný věk je cca 55 let, avšak stále se zvyšuje. Organizační výbor se schází pravidelně jedenkrát měsíčně v sále Úřadu městské části. Na těchto setkáních bilancujeme uplynulé a plánujeme budoucí akce, na kterých se podílíme ve spolupráci s ostatními společenskými organizacemi , nebo je sami připravujeme. Na valné hromadě, která se koná vždy jednou ročně, zpravidla zajišťujeme pro naše členy nějakou přínosnou přednášku nebo školení ze zdravotnické problematiky. V roce 2008 se naše organizace podílela, spolu s Úřadem městské části Malé Hoštice, na přípravě školení zdravotníků, jehož se zúčastnili minimálně dva členové z každé společenské organizace naší obce.

V lednu každého roku připravujeme již tradiční ples, který se koná v Hospodě U lípy. Naši členové se zavázali k celoročnímu udržování pořádku na ulici Smetanové, kterou vždy vyplejeme a kompletně vyčistíme. Mezi další aktivity patří pořádání poznávacích zájezdů, na kterých navštěvujeme zajímavá místa. Závěr roku patří vždy Silvestrovskému běhu, na jehož přípravě se po boku ostatních společenských organizací podílíme i my, Český Červený kříž.

Rádi přivítáme nové členy. Zájemci se mohou hlásit u p. Alžběty Wehowské na telefonním čísle 553 765 362.

Darujte krev, staňte se dárcem kreve, staňte se dárcem krevní plazmy.

Více informací o dárcovství krevních složek v našem regionu naleznete na webových stránkách http://www.nemocnice.opava.cz  nebo http://www.transfuznispolecnost.cz  a na telefonním čísle 553 766 493