Myslivci

Myslivecké sdružení "Angelika" Chlebičov myslivecky obhospodařuje 1268 ha převážně polní honitby nalézající se v katastrech obcí Chlebičov, Malé Hoštice a Velké Hoštice a sdružuje myslivce z těchto tří obcí a z Opavy. Myslivecké sdružení má 23 řádných členů. Náplní našeho sdružení je ochrana přírody a krajiny a provozování Myslivosti. V naší honitbě žije především zvěř srnčí, zaječí, bažantí a koroptve. Dále se zde výjimečně vyskytují divoká prasata. Myslivecké sdružení pořádá pravidelné brigády, na kterých se snaží o zlepšení životního prostředí pro zvěř. Dále provádíme pravidelné přikrmování v době nouze. 

Nejviditelnější činností MS je pořádání našich tradičních mysliveckých dnů, které se každoročně konají u naší myslivecké chaty "LOVKY", a mysliveckého plesu. Obou akcí se vždy účastní občané převážně z Chlebičova, Malých a Velkých Hoštic, ale výjimkou nejsou ani návštěvníci z okolních obcí a města Opavy. Za tuto velmi důležitou podporu všem děkujeme.