Naši senioři

V září roku 2003 byl za podpory Úřadu městské části založen Klub důchodců v Malých Hošticích. Vedoucí se stala paní Ema Trunčíková. Členové našeho klubu se scházejí praidelně každé druhé pondělí v měsíci mimo prázdnin a to v obecním sále, který nám obec poskytuje zdarma. Postupně každým rokem se provádí nábor nových členů. Z počátečního stavu 18 seniorů a seniorek má klub v současné době 60 členů, jejichž průměrný věk činí 71 let. 

Činnost klubu je zaměřená na různé oblasti: Brigádnickou pomoc obci, kulturní činnost, poznání krásy naší vlasti, výměnou zkušeností mezi jinými kluby důchodců a další. Každý člen přispívá ročně 100 Kč. Z uvedených prostředků jsou oceněni jubilanti, pocta zemřelým, občerstvení na každém setkání. Členové klubu konají různé vlastní akce při setkáních jako maškarní ples s vyhodnocením nejlepší masky, papučový bál o nejlepší papuče, plesy s hodnotnou tombolou. Spolupracují s místní organizací Českého Červeného Kříže. 

Každým rokem zpestřují posezení klubu u příležitosti dne matek, Vánoc a Velikonoc děti ZŠ a MŠ. Velmi aktivně se podílí v doplnění programu starosta obce p. Stanislav Kubesa promítáním záběrů ze života obce, činnosti obecního úřadu, zájezdů klubu a formou promítání fotodokumentace společně s Erichem Lampou a Ladislavem Vaňkem. Členové klubu si velmi váží pomoci Úřadu městské části, jehož zastupitelstvo pravidelně každým rokem finančně přispívá na chod klubu, zájezdy a poznávací činnost. 

Od roku 2004 uspořádal náš klub, pod vedení průvodce pana Josefa Trčky celou řadu zájezdů. Všechny pořádané zájezdy nebo poznávací akce se setkaly s velkým zájmem a kladným ohlasem, proto budeme v jejich plánování a pořádání pokračovat i v letech budoucích. 

Zde je jejich výčet:

 • červen 2204 - Olomouc a okolí
 • červen 2005 - Karviná, Frýdek-Místek, Bílá Ostravice
 • listopad 2005 - Zábělkowo, Polsko
 • září 2005 - Bruntál, Jiříkov, Sovinec
 • červen 2006 - Častolovice, Letohrad, Litomyšl
 • říjen 2006 - Kružberk, Velké Sedlo, Budošov nad Budišovkou
 • červen 2007 - Moravský kras, Bučovice, Slavkov
 • říjen 2007 - Skanzen Bolatice, Ostrava (věž radnice, miniatury)
 • červen 2008 - Žďár nad Sázavou, Telč, Třebíč
 • září 2008 - Raduň
 • únor 2009 - Maškarní ples s tombolou
 • červen 2009 - Valašsko - Slovácko, Luhačovice, Baťův kanál
 • září 2009 - Ostrava-Poruba, Klimkovice, Hrabyně

Klub seniorů v Malých Hošticích během roku 2009 vyvíjel bohatou činnost. V únoru uspořádal maškarní ples s tombolou. V březnu starosta obecního úřadu promítl fotografie za zájezdu. Návštěva Slezského divadla v Opavě se uskutečnila v dubnu a ke Dni matek zpestřili setkání v klubu žáci místní ZŠ svým vystoupením. Vměsíci červnu členové Klubu seniorů se zůčastnili zájezdu Valašsko-Slovácko, na kterém si prohlédli Lázně Luhačovice, Uherské Hradiště, zámek Buchlovice, Veselí nad Moravou s plavbou lodí po Baťově kanálu. Počasí přálo a všichni účastníci vyjádřili spokojenost. Poslední setkání seniorů před prázdninami v měsíci červnu bylo obohaceno koncertem chrámového pěveckého sboru Cantate Domino z Opavy-Komárova vedeného Vendulou Foltýnovou. 

Po prázdninách se náš klub také zapojil do příprav "Malohoštického odpustu" s prodejem odpustových koláčů a úklidem. Následovně 17. září se senioři sešli na jednodenním zájezdu po blízkém okolí, jehož program připravil pan Josef Trčka. Navštívili jsme, a mnozí z nás poprvé, památkovou zónu v Ostravě - Porubě, lázeňský areál Sanatorií v Klimkovicích, město Klimkovice a Památník II. světové války v Hrabyni.

Pěkného jubilea 80. let oslavili p. Alice Pospěchová a Anna Wiltschová. Vedoucí klubu p. Anna Kručinská jim předala upomínkové dárky.