Sbor dobrovolných hasičů

http://hasicimalehostice.wz.cz/

Sbor dobrovolných hasičů byl v  naší obci založen 24.listopadu 1924.Na ustavující schůzi byl starostou sboru zvolen pan František Kašný. Činnost sboru byla v průběhu druhé světové války přerušena. Obnovena byla 29.července 1945 jako první složka v naší obci.V té době měl náš sbor asi 90 členů.V poválečné období se střídala léta s větší či menší aktivitou.Naše 80let stará zbrojnice prošla díky obecnímu zastupitelstvu v roce 2007 kompletní rekonstrukcí.

Náš sbor je i jako jiné složky neziskovou organizací a prostředky na svou činnost získává od Úřadu městské části Malé Hoštice, sponzorů, příspěvků členů a svou vlastní iniciativou. V posledních letech se nám podařilo znovu obnovit soutěžní družstva mužů , žen a mladších a starších žáků. Mimo účasti na soutěžích , pořádáme každoročně několik akcí jako je hasičský ples, hasičské soutěže, tenisový turnaj a ve spolupráci s obecním zastupitelstvem organizujeme předvánoční jarmark, jarní výstavu či malohoštický odpust.

V současné době má náš sbor asi 70 členů a výbor pracuje ve složení starosta sboru ,velitel ,jednatel, pokladník a členové výboru. Ten kdo má zájem dozvědět se více o naší historii, ale i o současném dění našeho sboru , ať navštíví naše internetové stránky.