Tenis

Začátky tenisového dění v Malých Hošticích

Sportem angažovaných lidí v příměstské vesnici Opavy, v Malých Hošticích, není nouze. Jsou to však aktivity pouze do sportovních odvětví s dlouholetou tradicí, mezi něž patří kopaná a lední hokej. Ostatní provozované sporty nijak nevynikají a jejich činnost byla spíše sporadická (formou turnajů místního přeboru, bez tradice). Avšak ani mezi těmito sporty tenis nebyl. Zapálení jedinci z Malých Hoštic museli v 70 letech minulého století za tímto sportem jezdit do Opavy, kde v té době tenisové oddíly, ale i firmy, začaly s výstavbou tenisových kurtů i pro amatérskou a rekreační činnost. V Hošticích tenkrát nebyl žádný tenisový kurt a ani místo pro jeho stavbu. I počet sympatizantů tohotto sportu byl tak malý, že i kdyby měli kurt, tak by jich nebylo dohromady ani na čtyřhru.

Postupně se ale zájem o tenis zvětšoval. Stále vzrůstající tendence inicializovala v přilehlých obcích příznivce tenisu k využití každé příležitosti k podpoře tohoto odvětví a k výstavbě tenisového kurtu. V roce 1985 základní škola v Malých Hošticích na svém pozemku organizovala formou brigád dostavbu přilehlých venkovních ploch. Postupně se provádí příjezdová cesta na pozemek za školou, doskočiště a následně se provádí zpevněná plocha pro školní hřiště. Betonový povrch příjezdové cesty a školního hřiště byl posléze nahrazen asfaltovým povrchem. Účastníci brigád Frank Tomáš, Hollesch Robert, Holeš Bruno, Holeš Helmut, Kavan Zdeněk, Katerinec Wolfgang, Mlýnek František, Mlýnek Richard, Pospěch Lubomír, Šafránek Robert a další nebyli jen otcové žáků a žákyň místní základní školy, ale i aktivní a rekreační sportovci. Není proto divu, že už při brigádách vzniká myšlenka, že po dohodě se školou by školní hřiště mohlo být využíváno i pro veřejnost.

Hřiště se nalajnovalo hned pro tři možné míčové hry, které se na tuto plochu svou velikostí vešly. Byly to lajny pro volejbal, nohejbal a tenis. U rozměřování tenisového kurtu se řešil problém, který spočíval v délce školního hřiště a délkou kurtu pro tenis. Školní hřiště bylo o pohý jeden metr delší, tak za základní čárou kurtu zbylo jenom 50 cm asfaltu, pak už jen travnatá plocha. Uvažovalo se dokonce, že se kurt protenis udělá kratší. Nakonec k tomu nedošloa nalajnováno bylo řádně dle pravidel, a tím vznikl regulérní kurt s asfaltovým povrchem.Začalo se na něm hrát a také uvažovat, jak z rekreačních sportovců udělat aktivní sportovce.

V roce 1986 byl uspořádán první tenisový turnaj. Hrálo se systémem na dvě porážky ve dvoun pavoucích. Losování a nasazení do hry se povedlo pomocí očíslovaných míčů, s nimiž se pak turnaj odehrál. Ze sbírky mezi nejzapálenějšími hráči tenisu v Malých Hošticích byl zakoupen PUTOVNÍ POHÁR, který byl vystaven ve výkladní skříni místního nákupního střediska Jednota.

Prvním historickým vítězem o přeborníka Malých Hoštic se stal v roce 1986 Fuss Robert

dalšími držiteli Putovního Poháru se stali

  • v roce 1987 Holeš Bruno
  • v roce 1988 Plánovský Jaroslav
  • v roce 1989 Gratza Marian

V té době si hráči postupně začínali měnit dřevěné rakety za rakety z umělého vlákny a kvalita hry začala stoupat. V létech 1987, 1988 a 1989 se k turnaji o Putovní pohár přidaly turnaje mladších a starších žáků a zájem o tenisové dění v Malých Hošticích se znásobil. R. Mlýnek přišel s myšlenkou vybudovat tenisový areál na místě bývalého kluziště, kde se kdysi hrával hokej. Tato myšlenka se ujala a mnoho tenisových nadšenců začalo snít o nových sportovních možnostech v Malých Hošticích. 

V roce 1989 byla zahájena nová éra tenisového dění v Malých Hošticích. Zahájila se stavba nového tenisového areálu v místech bývalého otevřeného zimního stadionu, který už po mnoho let nesloužil svému účelu. Začátky nebyly vůbec jednoduché. V dané lokalitě nebyla žádná možnost napojení na vodu, elektrickou přípojku či kanalizaci. Vybudování přípojek bylo v řádech desítek metrů. Další překážkou byly vysoké topoly, které musely být vykáceny. Největší překážkou však byla finanční absence. Po několika jednáních se nakonec podařilo tento záměr zařadit do seznamu "akcí Z" na Národním výboru města Opavy. To znamenalo, že město zaplatilo paragony za zakoupený materiál ve výši schválené dotace pro určité období. Ostatní už bylo věcí organizátorů, jak si zajistí provádění prací. Na dodavatelské firmy nebyly peníze, tak se vše provádělo brigádnicky. Přes počáteční elán až po krizi se podařilo připravit zemní práce a hrubou stavbu kabin. Na podzim téhož roku bylo vše připraveno pro finální etapu.

Listopad 1989 byl však i změnou politického režimu. To mělo následek i na tenisové dění v Malých Hošticích. Přetrhla se nejen finanční podpora, ale i odhodlání pro další práce spojené s nejistotou pro blízkou budoucnost. Nastala smutná stagnace, která byla překonána až v roku 2000 dostavbou kurtů s odrazovou stěnou a kabinou. 

Dnes se hraje na dvou kurtech a to po celý týden. V pracovní dny většinou od 15 hod a dny pracovního klidu od 8 hod., vždy do tmy. Zájem o hru je veliký. Hrají tu členové tenisového klubu i ostatní zájemci, kteří si mohou pronajmout kurt za 80 Kč na hodinu. Pořádají se turnaje žáků, otevřený turnaj o přeborníka Malých Hoštic, nad 40 let a čtyřher. Kurty se pronajímají taky ostatním hoštickým složkám, které projeví zájem.

Je zde krásná kabina s klubovnou , šatnami a sprchami.O provoz kurtů se stará správce.

Bylo vytvořeno mužstvo, které se přihlásilo do podnikové soutěže. O hraní tenisu je velký zájem i u mládeže, proto nemáme pochybnosti o dobrém vedení tenisového dění v Malých Hošticích.

V současné době tenisový klub vede výbor ve složení: Bilíček Ivo, Bilíček Lukáš, Chalupa Pavel,Mlýnek František, Pirunčík Miroslav, Unruh Miroslav a Ženka Vlastimil.