Rekonstrukce kapličky

Zastupitelstvo obce Malé Hoštice dalo v průběhu roku 2007 zelenou přípravámvšem potřebným činnostem předcházejícím samotné rekonstrukci naší kapličky. V této době již probíhala intenzívní jednání mezi zástupci obce, města Opavy a Kateřinské zemědělské a.s. o možnosti odkoupení objektu bývalé hasičské zbrojnice a kapličky do našeho majetku. A vzhledem k úspěchu v těchto jednáních mohl Ing. architekt Petr Mlýnek započít s přenesením svých představ o budoucí podobě objektu ze své mysli na papír. Po zhotovení projektu a jeho představení na obecním úřadu v Malých Hošticích započala další jednání. Při těchto sezeních došlo k několika změnám projektu, na kterých se podíleli i samotní občané Pustých Jakartic, kterým byla vize budoucí podoby představena formou videoprojekce při zajímavé debatě v Hostinci U Agáty.

V průběhu roku 2007 bylo na opravu kapličky vyhlášeno výběrové řízení, kterého se zůčastnili čtyři firmy. Se svou nabídkou zvítězila firma WINRO pana Roberta Winklera z Velkých Hoštic. Tato firma, která je proslulá svou specializací na opravy a rekonstrukce církevních objektů, poskytla nejvýhodnější nabídku dle kritérií, kterými byla cena a záruka. Dále již nic nestálo v cestě k započetí stavebních prací. Jejich výsledek můžete shlédnout na doprovodných fotografiích.