Výstavba nového chodníku

Tak se zase o kus k lepšímu posunula pomyslná hranice bezpečnosti chodců v Pustých Jakarticích. Jak jste byli již dříve informováni na veřejných zasedáních zastupitelstva obce Malé Hoštice, nebo na stránkách zpravodaje, bylo záměrem zastupitelstva vybudovat cca osmdesátimetrový úsek chodníku podél silnice 1. třídy číslo 46, která Pustými Jakarticemi prochází. Po několika jednáních s ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) Ostrava a vyřešení mnoha problémů, které výstavbě chodníku předcházely, mohli pracovníci firmy Pohl, na základě projektu Ing. arch. Petra Mlýnka, započít s pracemi. Celá akce byla rozdělena do dvou etap. První etapou bylo zatrubnění celého příkopu a jeho zavezení potřebným množstvím zeminy, které bylo provedeno v listopadu roku 2007.

Poté co nám paní zima dala poslední sbohem se rozběhly práce na druhé z etap, kdy bylo přistoupeno k navezení štěrkopísku potřebné frakce a následnému zabetonování, jak silničních, tak i zahradních obrub. Do takto připraveného podloží byla navezena prosívka po jejímž udusání bylo provedeno vydláždění celého chodníku betonovými dlaždicemi šedé barvy o rozměrech 400 x 400 x 50 mm. Na začátku měsíce května 2008 jsme si mohli všichni společně říci hotovo!