Členská schůze ZŠ Malé Hoštice

Spolek rodičů při ZŠ Malé Hoštice srdečně zve všechny rodiče na členskou schůzi, konanou dne 6.9.2016 v 15:30 v prostorách Základní školy v Malých Hošticích

Program členské schůze
1)      Zahájení
2)      Volba komisí
3)      Seznámení s návrhem nových stanov spolku
4)      Hlasování o nových stanovách
5)      Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za školní rok 2015/2016
6)      Plán činnosti spolku na školní rok 2016/2017
7)      Nominace a volba rady spolku a předsedy spolku
8)      Návrh a hlasování o výši příspěvků na školní rok 2016/2017
9)      Diskuze

Návrh nových stanov Spolku rodičů při ZŠ Malé Hoštice je zveřejněn na stránkách školy http://zsmalehostice.wz.cz/

 

V Opavě 1.9.2016                                                                                                       Ing. Petr Pfleger, předseda