Sdružení rodičů při MŠ

Sdružení rodičů při MŠ Malé Hoštice je neziskovou organizací, která úzce spolupracuje s vedením školky a sdružením při ZŠ Malé Hoštice. Jedním z hlavních úkolů je zajišťování finanční podpory různých akcí konaných školkou, nákup drobných odměn, dárků a hraček pro děti místní školky.

Dále podporujeme školku v období Mikulášské nadílky, kdy zajišťujeme dárky a jejich předání do těch správných rukou od samotného Mikuláše, čerta a anděla. Na vánoce zajišťujeme dárky, na velikonoce velikonoční balíčky, po dohodě také tombolu na maškarní ples. Při pořádání dětského dne spolupracujeme se sdružením místní školy, podílíme se na zajišťování tomboly a spoluorganizaci při aktivitách během tohoto každoročně úspěšného dne.

Díky kolektivu školky, různým sponzorům a obci se nám daří společnými silami zpříjemňovat dětem jejich zážitky z dětství. Odměnou je nám všem jejich úsměv, radost, štěstí a jiskřičky v očích. Děkujeme všem, kteří nám v tom pomáhají.