Sdružení rodičů při ZŠ

Sdružení rodičů při ZŠ Malé Hoštice je organizace, která si klade za cíl pořádání nejrůznějších akcí a aktivit pro děti. Organizace funguje v naší obci již řadu let a její činnost se stala vlastně jakousi tradicí. První akcí v každém školním roce bývá tzv. Rej strašidel, pořádaný vždy koncem října, při němž děti, ale někdy i dospělí ve strašidelných maskách procházejí v průvodu naší obcí. Akce obvykle vyvrcholí na místním hřišti táborákem a velkolepým ohňostrojem. V prosinci nechybí mikulášská nadílka pořádaná pro všechny děti navštěvující místní školu. Na měsíc únor připadá každoročně maškarní karneval konaný v tělocvičně naší školy. 

Jakýmsi vyvrcholením činnosti sdružení je uspořádání dětského dne na místním hřišti. Tato akce je známá i v okolí a je hojně navštěvována dětmi nejen z naší obce. Celý den je naplněn soutěžemi, atrakcemi a zábavným programem. 

Všechny akce se v naší obci již vžily a jsou pořádány úspěšně každý rok. Nutno podotknout, že sdružení rodičů podporují svým dílem místní občané a organizace, za což jim touto cestou děkujeme a věříme, že spolupráce potrvá i nadále.