Kultura albo do kogo się zwrócić

W ramach Magistratu Miasta Opawy dziedzinę kultury ma pod swoim zarządem Biuro Prezydenta Miasta, które zapewnia między innymi:

 • regularny miesięczny i całoroczny kalendarz imprez w mieście
 • -promocję imprez w kalendarzu kulturalnym informatora miejskiego Hláska, a także na stronie internetowej miasta, w sieciach społecznościowych i w Centrum Informacji Turystycznej
 • informacje o przyznaniu grantu, dotacji lub objęcia patronatu nad imprezą
 • realizację targów wielkanocnych, farmerskich i bożonarodzeniowych
 • imprezy wspomnieniowe
 • festiwale Bezručova Opava i Další břehy, koncerty abonamentowe muzyki poważnej
 • Dzień Dziecka, Opawskie Lato Zabawy, Pochód z Lampionami, reprezentacyjny bal miasta i inne

 Miasto Opawa jest też założycielem trzech organizacji budżetowych, zajmujących się kulturą:

 • Teatr Śląski
 • Biblioteka Petra Bezruča
 • Opawska Organizacja Kulturalna

 Przy działaniach kulturalnych miasta ściśle współpracuje także:

 • Ośrodek Czasu Wolnego

 Miasto Opawa organizuje co roku wiele działań, opisanych w kalendarzu imprez na dany rok.

Historia i współczesność kultury w Opawie

Opawa, kiedyś stolica czeskiego Śląska, zachowuje uprzywilejowaną pozycję kulturalnego centrum regionu. Oprócz Śląskiego Muzeum Ziemskiego, najstarszego na ziemiach czeskich (1814), działa tu także Teatr Śląski (1805) z uznanym zespołem operowym i dramatycznym, przeznaczony dla najmłodszych widzów Teatr Lalkowy (1951), na zachowanie wartości historycznych jest zorientowana Macierz Śląska (pierwotnie 1877, wznowienie działalności 1989) i Dom Sztuki, który specjalizuje się przede wszystkim we współczesnej twórczości plastycznej. Domem Sztuki zarządza Opawska Organizacja Kulturalna, założona w 2007 roku w związku z remontem przyszłego Obecního domu, w którym od 2009 roku działa galeria, wystawa o historii miasta Opawy „Droga miasta“, kawiarnia, klub Art i organizowane są imprezy społeczne. Dom Kultury Petra Bezruča (1946) stał się sceną wielu koncertów, konkursów organowych, różnych wydarzeń społecznych i obrzędów, Biblioteka Petra Bezruča (1949), oprócz klasycznego wypożyczania książek, organizuje też wiele imprez dla najmłodszych i światłych czytelników. Ciągłość kształcenia artystycznego i ożywianie folkloru zapewnia Artystyczna Szkoła Podstawowa Václava Kálika (1924) o profilu muzycznym, tanecznym i literacko-dramatycznym, Artystyczna Szkoła Podstawowa o profilu plastycznym (1964), Szkoła Podstawowa Ilji Hurníka z rozszerzonym nauczaniem muzycznym oraz Ośrodek Czasu Wolnego Opawa (wcześniej Dom Dzieci i Młodzieży, 1954).

Festiwale i konkursy

Z tradycyjnych imprez kulturalnych warto wymienić w pierwszej kolejności największy festiwal kulturalny Bezručova Opava (Opawa Bezruča), który już od 1958 roku upamiętnia najsłynniejszego opawianina i dotychczas najczęściej tłumaczonego czeskiego poety Petra Bezruča. To święto literatury, muzyki, sztuk plastycznych, teatru i flmu dla wszystkich pokoleń odbywa się zawsze we wrześniu.

Inny już tradycyjny festiwal to „Další břehy“ (Oddalone brzegi), wielogatunkowy festiwal, obejmujący teatr, film, muzykę i poezję, gdzie główną zasadą wyboru programów jest poszukiwanie inspiracji, kreatywność, zabawa i poszukiwanie nowych możliwości komunikacji poprzez sztukę.

Wśród stałych imprez jest również Międzynarodowy Konkurs Młodych Organistów, który ma w Republice Czeskiej swoje wyjątkowe miejsce i jest orgaizowany zawsze w latach parzystych, począwszy od 1978 roku.

Chóry

Miasto Opawa stało się prawdziwą wylęgarnią chórów. Do najstarszych zespołów chóralnych w kraju należy Pěvecký sbor Křížkovský (Chór Křížkovski), który powstał ponad sto lat temu (Pavel Křížkovský był wybitnym kompozytorem i pedagogiem – uczył np.  Leoša Janáčka). Ten chór jest ceniony w kraju i za granicą. Oprócz niego już od czterdziestu lat istnieje również uznawane Stowarzyszenie Chóralne Śląskich Nauczycielek (Pěvecké sdružení slezských učitelek). Doświadczania ze scen zagranicznych ma też chór mieszany w Stěbořícach. W ostatnich latach powstało wiele innych, głównie dziecięcych i uczniowskich chórów, które również odnoszą sukcesy zarówno na scenach krajowych, jak i zagranicznych (chóry przy Artystycznej Szkole Podstawowej Václava Kálika – np. Jeřabinka, przy Szkole Podstawowej Ilji Hurníka – np. Domino, przy Uniwersytecie Śląskim itd.).

Poza tym w Opawie działa wiele podmiotów, które w swoich pomieszczeniach - galeriach, klubach lub kawiarniach często organizują imprezy kulturalne. Poszczególne kontakty są dostępne w bazie danych podmiotów kulturalnych.