Parkowanie w Opawie

W miejskiej strefie zabytkowej obowiązuje zasada ograniczonego postoju, to znaczy, że można parkować tylko na wyznaczonych parkingach. Są to parkingi płatne. Na peryferiach miasta można parkować na darmowych parkingach i w miejscach, gdzie umożliwiają to przepisy drogowe.  

Parking wielopoziomowy (Parkovací dům) 

W pobliżu centrum miasta, na náměstí Osvoboditelů (Plac Wyzwolicieli) jest dostępny parking wielopoziomowy.  Jest w nim 201 miejsc parkingowych, które są nie tylko zadaszone, ale także strzeżone w ramach systemu monitoringu straży miejskiej. To idealna możliwość parkowania dla wszystkich, którzy udają się do centrum miasta. Parking wielopoziomowy jest czynny non stop. 

Cennik parkowania: 

Pierwsze 4 godziny: 

5,- CZK/godz. 

Każda kolejna rozpoczęta godzina: 

10,- CZK/godz. 

Położenie: náměstí Osvoboditelů 433/8 Opawa 

Parking podziemny OC Breda&Weinstein 

W pobliżu centrum miasta można zaparkować także na parkingu podziemnym centrum handlowego i rozrywkowego Breda&Weinstein. Wjazd na parking jest możliwy z ulic Pivovarská i Nákladní Parkowanie jest możliwe w godzinach otwarcia centrum handlowego.  

Cennik parkowania: 

Pierwsze 3 godziny: 

bezpłatnie 

Każda kolejna rozpoczęta godzina: 

20,- CZK/godz. 

Sobota, niedziela, święta państwowe: 

bezpłatnie 

Parkingi niezadaszone (powyżej 50 samochodów) 

W centrum miasta są dostępne także dwa parkingi płatne o wielkości powyżej 50 miejsc parkingowych. Oba parkingi są czynne od niedzieli do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 i w sobotę od 8:00 do 14:00. 

Parking przy ulicy Masařská (między ulicami Holubí, Masařská, Lazebnická) – to parking najbliżej centrum miasta. Odpowiada temu także jego wykorzystanie. Najkrótszy czas postoju to pół godziny (za pół ceny), poza tym cena za parkowanie wynosi 20,- CZK/godz. (49°56'17.179"N, 17°54'16.833"E) 

Parking na náměstí Svobody (plac Wolności) - parking znajduje się na przeciwnym końcu historycznego centrum miasta niż parking wielopoziomowy (parkovací dům). Cena za parkowanie to 10,- CZK/godz. Poza godzinami otwarcia parkingu za postój naliczana jest jednorazowa stawka 2,- CZK (jako koszt druku biletu parkingowego). 

Parkingi niezadaszone (poniżej 50 samochodów) 

Można zaparkować także na mniejszych parkingach przy uliacach Masařská, Masarykova třída, Popská, Rybí trh, Čapkova, Kolářská, Na Valech, Solná, Zámecký okruh i Pivovarská. Parkingi są płatne w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 18:00 i w sobotę od 8:00 do 14:00. Cena za godzinę parkowania wynosi 20,- CZK (na Zámeckim okruhu i na ulicu Pivovarskiej 10,- CZK/godz.). Poza podanymi czasami parkowanie jest bezpłatne. 

Płatne miejsca parkingowe można znaleźć na mapie interaktywnej pod nazwą Strefa płatnego parkowania.

Parking w centrum miasta

Jeśli wybierasz się do centrum Opawy samochodem, masz kilka możliwości zaparkowania swojego samochodu.

 1. Parkovací dům (parking wielopoziomowy) na náměstí Osvoboditelů
 2. Niezadaszony parking w centrum Opawy
 3. Pozostałe parkingi w pobliżu centrum miasta

1. Parking wielopoziomowy (parkovací dům) na náměstí Osvoboditelů

Na parkingu wielopoziomowym jest 201 miejsc parkingowych.

Cennik parkowania na parkingu wielopoziomowym (Parkovací dům)
Pierwsze 4 godziny: 5,- CZK/godz.
Każda kolejna rozpoczęta godzina: 10,- CZK/godz.

Parking wielopoziomowy jest czynny: NON STOP

Pokaż parking wielopoziomowy (Parkovací dům) na mapie

2. Niezadaszone parkingi w centrum Opawy

W centrum miasta są następujące płatne parkingi na ponad 50 samochodów:

Oprócz tych parkingów w centrum są także mniejsze parkingi płatne (np. przy ul. Masařskiej – między ulicami „Masařská, Drůbeží trh“, Masarykova tř., Čapkova, Popská, Rybí trh, Kolářská-Na Valech, Pivovarská, Solná, nám. Republiky - przed Casinem Kartáč s. r. o., Zámecký okruh – obok łaźni miejskich), a także parkingi dla posiadaczy kart parkingowych ZPS (strefy płatnego parkowania) na dziedzińcach między budynkami itp.

Parkowanie w centrum miasta jest możliwe albo dla posiadaczy ważnych kart parkingowych ZPS (warunki wydawania kart parkingowych reguluje obowiązujące Rozporządzenie, ewent. ogólnie obowiązujące rozporządzenie Związku Miast i Gmin nr 1/2007) lub po zapłaceniu opłaty parkingowej w odpowiednim automacie parkingowym. O tym, czy chodzi o miejsca dla posiadaczy kart parkingowych czy o parking płatny, informują pionowe znaki drogowe, wyróżnione kolorowymi pasami na dodatkowych tablicach (czerwone, zielone i niebieskie).

Godziny otwarcia i cennik niezadaszonych płatnych parkingów w centrum miasta:
(najkrótszy możliwy czas parkowania - ½ godziny za pół stawki – nie dotyczy parkingu na náměstí Svobody)

Godziny otwarcia parkingu płatnego z krótkim postojem – od poniedziałku do piątku codziennie w godzinach od 8:00 do 18:00, w sobotę od 8:00 do 14:00.

 • nám. Republiky – przed Casinem Kartáč s. r. o., cena  40,- CZK/godzinę,
 • Masařská I. (Holubí, Masařská, Lazebnická), cena 20,- CZK/godzinę
 • Masařská II. (Masařská, Drůbeží trh), cena 20,- CZK/godzinę
 • Masarykova třída I. (koło poczty), cena 20,- CZK/godzinę,
 • Masarykova třída II. (koło sklepu sport.), cena 20,- CZK/godzinę,
 • Popská, cena 20,- CZK/godzinę
 • Rybí trh, cena 20,- CZK/godzinę
 • Čapkova (koło teatru), cena 20,- CZK/godzinę
 • Kolářská, cena 20,- CZK/godzinę
 • Na Valech, cena 20,- CZK/godzinę
 • Solná (4 miejsca parkingowe), cena 20,- CZK/godzinę
 • nám. Svobody, cena 10,- CZK/godzinę
 • Zámecký okruh – Městské lázně (Łaźnie Miejskie), cena 10,- CZK/godzinę
 • Pivovarská, cena 10,- CZK/godzinę

Poza podaną wyżej porą, parkowanie pojazdów na wymienionych wyżej ulicach jest bezpłatne, z wyjątkiem náměstí Svobody, gdzie jednorazowa stawka poza podanymi godzinami otwarcia wynosi 2,- CZK.

3. Pozostałe parkingi w pobliżu centrum miasta

W mieście znajdują się też parkingi przy niektórych ważnych obiektach w pobliżu centrum (np. przy Miejskim Domu Kultury Petra Bezruča, przy Hali lodowej /Zimní stadión/ itp.). Postój na tych parkingach jest bezpłatny.